Siirry sivun sisältöön

Leikkauksesta toipuminen

Sydämen vasemman kammion mekaanisen tukilaitteen asennuksesta toipuminen alkaa teho-osastolla ja jatkuu vuodeosastolla niin kauan, että vointi sallii kotiutumisen. Sairaalassa kuluvaa aikaa on vaikea ennustaa etukäteen. Keskimäärin sairaalassa ollaan muutama viikko.

Välitön leikkauksen jälkeinen hoito tapahtuu teho-osastolla. Teho-osastolla hoitaja seuraa vointia jatkuvasti ja osastolla on lääkäri ympäri vuorokauden.

Teho-osastolla seurataan potilaan vointia muutaman tunnin tai vuorokauden ajan ja sen jälkeen potilas herätetään nukutuksesta ja poistetaan hengityskoneesta.

Kuntoutus ja apupumppuun tutustuminen alkavat heti voinnin salliessa. Apupumppu vaatii toimiakseen verenohennuslääkityksen, joka aloitetaan jo teho-osastolla.

Teho-osastolla ollaan keskimäärin 2–5 vuorokautta, jonka jälkeen toipuminen jatkuu vuodeosastolla.

Voinnin salliessa liikunnan määrää ja voimakkuutta lisätään. Sairaalassa ollessa opetetaan apupumpun toiminnan kannalta tärkeät asiat, kuten akkujen ja ohjausyksikön vaihto, erilaisten apupumpun antamien hälytysten tulkinta sekä toimiminen hätätilanteessa. Myös perheenjäsenet saavat perehdytyksen apupumpun toimintaan.

Yleensä kotiutumaan pääsee kuukauden sisällä apupumpun asennuksesta.

Verenohennuslääkitys

Verenohennuslääkityksenä käytetään varfariinia (Marevan®), jonka hoitotasoa seurataan säännöllisillä verikokeilla. Alkuun verikokeissa käydään tiheästi, jatkossa näytteenottoväli voi tapauskohtaisesti olla 2–3 viikkoa. Lääkitys määrätään Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikalta, ja on tärkeää noudattaa annettuja annosteluohjeita.

Liian korkea hoitotaso altistaa verenvuodoille, joista vakavimpia on aivoverenvuoto. Liian matala hoitotaso altistaa tukoksille. Apupumppuun voi muodostua hyytymää, joka vaikeuttaa tai estää pumpun toiminnan.

Päivitetty 20.9.2019