Siirry sivun sisältöön

Vertaistukea elinsiirron saaneelle

​​Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa.

Kun ihminen sairastuu, hänen ja läheisten tiedonjano on suuri. Tietoa saa hoitavan tahon ja kirjallisuuden lisäksi kohtalotovereilta. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä.

Sairastuneelle on tärkeää kuulla, mitä diagnoosi tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

Myös vastasairastunutta ja läheisiä helpottaa puhua kokemastaan.

Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen.

On helpottavaa jakaa kokemuksensa sellaisen henkilön kanssa, joka todella ymmärtää. Sairastunut voi säästää läheisiään ja olla kertomatta kaikkia huoliaan heille. Vertaistukija on sopivan etäällä, ja siksi hänelle on helpompi puhua.

Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Jaettu kokemus on merkittävä kokemus.

Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalo kerää yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen.

Päivitetty 20.9.2019