Ennen maksansiirtoa

Ennen maksansiirtoa potilaalle tehdään runsaasti tutkimuksia, joilla selvitetään, onko siirto aiheellinen ja nyt ajankohtainen. Samoin selvitetään, ovatko mahdolliset muut sairaudet este maksansiirrolle.

​​​​​

Maksansiirtoa edeltävät tutkimukset

Perusteelliset siirtolistalle laittoa edeltävät selvittelyt tehdään Meilahden sairaalan elinsiirtoyksikössä. Potilas tapaa maksakirurgin lisäksi eri erikoisalojen edustajia, muun muassa nukutuslääkärin, hammaslääkärin, sosiaalihoitajan ja elinsiirtokoordinaattorin.

Tutkimusten ja haastattelujen tarkoituksena on selvittää maksataudin aste, muut sairaudet, mahdolliset siirron vasta-aiheet sekä arvioida potilaan kykyä selviytyä siirron aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Kaikki siirron vaiheet käydään läpi potilaan ja hänen läheisensä kanssa.

Maksakokous

Kun kaikki tarvittavat maksansiirtoon liittyvät tutkimukset ja hoidot on tehty, käydään tulokset läpi työryhmässä ja jos kaikki on kunnossa, potilas asetetaan siirtolistalle odottamaan sopivaa elintä.​

Maksansiirron odottaminen

Kun maksakokouksessa on todettu, että maksansiirto on tarpeellinen leikkaus eikä esteitä ole, potilas pääsee siirtolistalle. Odotusaikaan vaikuttavat sopivien siirteiden saatavuus ja oma sairaudentila.

Kun maksan luovuttajaksi soveltuva aivokuollut elinluovuttaja on löytynyt, valitaan maksalle sopiva vastaanottaja siirtoa odottavien listalta seuraavien sääntöjen mukaan: yhteensopiva veriryhmä, suurinpiirtein saman kokoinen maksa, listalla olevien potilaiden yleistilan kiireellisyys​ sekä listallaoloaika.

Siirtoleikkausta odottavat potilaat käyvät säännöllisesti elinsiirtoyksikössä seurannassa kunnes sopiva siirre löytyy. Seurannan tiheys riippuu voinnista. Tarvittaessa käyntejä on myös oman hoitavan lääkärin vastaanotolla.

Mikäli odotusaikana joutuu osastohoitoon omaan keskussairaalaan, on henkilökunnan ilmoitettava siitä elinsiirtoyksikköön.

Tupakoimattomana maksansiirtoon

Tupakointi lisää huomattavasti minkä tahansa leikkauksen riskiä. Suuren amerikkalaisen tutkimuksen mukaan tupakoitsijalla on 40 prosenttia suurempi riski kuolla ja kaksinkertainen riski kärsiä merkittävästä komplikaatiosta 30 päivän sisällä leikkauksesta.

Tupakoinnin lopettamisella voidaan vähentää leikkauskomplikaatioita vähintään kolmanneksella. Jotta tupakoinnin lopettaminen vaikuttaisi leikkauksesta toipumiseen parhaiten, tulisi tupakointi lopettaa riittävän ajoissa, mielellään kahdeksan viikkoa ennen toimenpidettä.

Elinsiirron odotusaika kannattaa hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tupakoinnin lopettaminen on yksi parhaiten paranemista edistäviä asioita.


Kutsu maksansiirtoon

Kutsu maksansiirtoon voi tulla mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Kutsutilannetta on hyvä suunnitella etukäteen, jotta lähtö sujuisi rauhallisesti, mutta kuitenkin ripeästi.

Elinsiirtoryhmä soittaa potilaalle heti, kun mahdollinen sopiva siirre on löytynyt. Tällöin potilaan on muistettava:

  • ottaa määrätyt lääkkeet (antibiootit) nesteen kera
  • olla syömättä ja juomatta kutsun saamisen jälkeen
  • saapua Meilahden sairaalaan koordinaattorin tapaamisessa tehdyn suunnitelman mukaan
  • olla ajamatta itse. Omaisten ei yleensä kannata lähteä saattamaan, ellei se ole välttämätöntä.
  • pysyä rauhallisena ja hätääntymättä.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019