Siirry sivun sisältöön

Ennen maksansiirtoa

Ennen maksansiirtoa potilaalle tehdään runsaasti tutkimuksia, joilla selvitetään, onko siirto aiheellinen ja nyt ajankohtainen. Samoin selvitetään, ovatko mahdolliset muut sairaudet este maksansiirrolle.

Perusteelliset siirtolistalle laittoa edeltävät tutkimukset tehdään potilaan kotisairaalassa. Käynnillään Meilahden sairaalan elinsiirtoyksikössä potilas tapaa maksalääkärin ja -kirurgin lisäksi eri erikoisalojen edustajia, muun muassa nukutuslääkärin, hammaslääkärin ja sosiaalihoitajan.

Tutkimusten ja haastattelujen tarkoituksena on selvittää maksataudin aste, muut sairaudet, mahdolliset siirron vasta-aiheet sekä arvioida potilaan kykyä selviytyä siirron aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Kaikki siirron vaiheet käydään läpi potilaan ja hänen läheisensä kanssa.

Kun kaikki tarvittavat maksansiirtoon liittyvät tutkimukset ja hoidot on tehty, käydään tulokset läpi työryhmässä ja jos kaikki on kunnossa, tehdään lopullinen päätös potilaan soveltuvuudesta maksansiirtoon. Tämän jälkeen potilas laitetaan maksansiirtolistalle.

Kun maksakokouksessa on todettu, että maksansiirto on tarpeellinen leikkaus eikä esteitä ole, potilas pääsee siirtolistalle. Odotusaikaan vaikuttavat sopivien siirteiden saatavuus ja oma sairaudentila.

Kun maksan luovuttajaksi soveltuva aivokuollut elinluovuttaja on löytynyt, valitaan maksalle sopiva vastaanottaja siirtoa odottavien listalta seuraavien sääntöjen mukaan: yhteensopiva veriryhmä, suurinpiirtein saman kokoinen maksa, listalla olevien potilaiden yleistilan kiireellisyys sekä listallaoloaika.

Siirtoleikkausta odottavat potilaat ovat säännöllisessä elinsiirto-yksikön seurannassa kunnes sopiva siirre löytyy. Seurannan tiheys riippuu voinnista. Tarvittaessa käyntejä on myös oman hoitavan lääkärin vastaanotolla.

Mikäli odotusaikana joutuu osastohoitoon omaan keskussairaalaan, on henkilökunnan ilmoitettava siitä elinsiirtoyksikköön.

Tupakointi lisää huomattavasti minkä tahansa leikkauksen riskiä. Suuren amerikkalaisen tutkimuksen mukaan tupakoitsijalla on 40 prosenttia suurempi riski kuolla ja kaksinkertainen riski kärsiä merkittävästä komplikaatiosta 30 päivän sisällä leikkauksesta.

Tupakoinnin lopettamisella voidaan vähentää leikkauskomplikaatioita vähintään kolmanneksella. Tällaisia ovat muun muassa infektiot, verenvuodot ja haavan paranemisen ongelmat. Maksakirroosipotilailla tupakointi lisää maksasyövän riskiä.

Tupakointi on lopetettava hyvissä ajoin, jo ennen siirtolistaselvittelyjä.

Kutsu maksansiirtoon voi tulla mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Kutsutilannetta on hyvä suunnitella etukäteen, jotta lähtö sujuisi rauhallisesti, mutta kuitenkin ripeästi.

Elinsiirtoryhmä soittaa potilaalle heti, kun mahdollinen sopiva siirre on löytynyt. Tällöin potilaan on muistettava:

  • ottaa määrätyt lääkkeet (antibiootit) nesteen kera

  • olla syömättä ja juomatta kutsun saamisen jälkeen

  • saapua Meilahden sairaalaan saamasi ohjeen mukaan

  • olla ajamatta itse. Omaisten ei yleensä kannata lähteä saattamaan, ellei se ole välttämätöntä.

  • pysyä rauhallisena ja hätääntymättä.

Päivitetty 20.9.2019