Siirry sivun sisältöön

Psyykkinen jaksaminen

Psyykkisen tuen tarve on erilaista ennen ja jälkeen sydänsiirron. Perheen ja ystävien tuki on tärkeää. Yksin ei tarvitse pärjätä, vertaistukea ja apua vaikeisiin tilanteisiin on tarjolla.

Sydänsiirtoon kohdistuu suuria odotuksia elämänlaadun parantumiseen liittyen. Toipumisvaiheessa mielialamuutokset, ärtyneisyys, masentuneisuus ja unettomuus ovat yleisiä.

Tunteet voivat vaihdella toiveikkuudesta epätoivoon. Huoli tulevaisuudesta, mahdolliset komplikaatiot ja lääkehoidon haittavaikutukset voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta ja masennusta.

Fyysisen suoritus- ja toimintakyvyn palautuminen vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja henkiseen jaksamiseen.

Totuttelu normaaliin elämänrytmiin vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä sekä toipilaalta itseltään, että läheisiltä. Perheen ja ystävien tuki, leikkaukseen ja jatkohoitoon liittyvä asiallinen tieto sekä avoin keskustelu auttavat vähentämään pelkoja ja ennakkoluuloja.

Vaikeissa tilanteissa ei kannata jäädä yksin. Avun tarpeen voi tuoda esille hoitavalle lääkärille tai elinsiirtokoordinaattorille hoidon järjestämiseksi. Myös vertaistukea on tarjolla.

Päivitetty 20.9.2019