Siirry sivun sisältöön

Liikunta

Ennen keuhkonsiirtoa vaikea keuhkojen vajaatoiminta heikentää rasituksen sietoa, mutta liikunnan ja harjoittelun keinoin oireita voidaan helpottaa. Säännöllinen liikunta tulisi aloittaa jo ennen keuhkonsiirtoa ja jatkaa keuhkonsiirron jälkeen.

Ennen keuhkonsiirtoa

Keuhkonsiirtoa odottavalla on elimen vajaatoiminnasta johtuen useita toiminta- ja suorituskykyyn sekä rasituksen sietoon heikentävästi vaikuttavia oireita, joihin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi tai lieventävästi liikunnan ja harjoittelun keinoin. Keuhkonsiirtoa odottaessa toimintakyvyn ja lihaskunnon ylläpitämisen merkitys korostuu.

Omasta terveydestä huolehtiminen ja fyysisen kunnon ylläpito parantavat elämänlaatua. Säännöllinen liikunta ylläpitää keuhkonsiirtoa odottavan toiminta-, suoritus- ja työkykyä. Hyvä lihaskunto antaa myös optimaalisen lähtökohdan keuhkonsiirtoleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen ja –hoitoon. Liikunnan tulisi olla jo ennen keuhkonsiirtoa päivittäinen osa arkea ja omaa hoitoa.

Liikuntamuodot ja liikunnan teho määritellään yksilöllinen tilanne ja sairauden vaikusaste huomioiden. Kaikki yleiset kuntoliikuntamuodot ovat turvallisia ja suositeltavia. Uintia tai muuta vesiliikuntaa ei suositella harrastettavan yksin ilman seuraa.

Keuhkonsiirron jälkeen

Aktiivisen ja tehokkaan kuntoutuksen ja liikunnan avulla voidaan nopeuttaa kuntoutumista keuhkonsiirtoleikkauksesta, vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä nopeuttaa normaaleihin päivittäisiin toimintoihin ja työelämään paluuta. Kuntoutuminen vaatii enemmän aikaa ja pitkäjänteistä harjoittelua, jos lihaskunto ja suorituskyky ovat olleet voimakkaasti alentuneet ennen elinsiirtoa.

Oma aktiivisuus on hyvin tärkeää. Hyötyliikunta luo hyvän pohjan fyysiselle aktiivisuudelle. Liikunnan tulee olla riittävän tehokasta, jotta sillä on kuntoa kohentava vaikutus. Harjoittelun tulee lisäksi olla pitkäjänteistä ja nousujohteista, jotta lihasvoimat sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto paranevat. Monipuolinen ja nousujohteisesti etenevä liikunta takaa parhaiten hyvän kestävyyskunnon, lihasvoiman, tasapainon sekä liikkuvuuden.

Liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä ja lievittää hyljinnänestolääkitykseen liittyviä liitännäissairauksia ja haittavaikutuksia. Liikunta vaikuttaa keuhkonsiirron saaneiden verenkiertoelimistön toimintaan ja aineenvaihduntaan samoin kuin muulla väestöllä. Liikunnalla on myös monia tärkeitä myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan. Liikunnalla on tärkeä rooli painonhallinnassa.

On tärkeää löytää itselle mieluisat ja sopivat liikuntamuodot ja -lajit, jotta liikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta tulisi pysyvä osa arkea. Keuhkonsiirron saanut voi myös halutessaan osallistua esimerkiksi elinsiirron saaneiden kansainvälisiin kisoihin.

Päivitetty 20.9.2019