Tietoa vertaistuesta

​​​​Täältä löydät yleistä tietoa vertaistuesta, kuten mitä on vertaistuki, sen eri muodoista ja siitä, mitä vertaistuesta saa. Lisäksi tietoa sivulta löydät vertaisvideoita ja kokemustarinoita niin vertaistukijoilta kuin vertaistukea saaneilta.


 

​​​​

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen.

Lue lisää...

MITÄ ON VERTAISTUKI?

​​​​​​​​​​​
​​​​

Sairastuminen tarkoittaa terveyden menetystä. Ihmiset reagoivat menetykseen surulla. Surulla ei tarkoiteta vain tiettyä tunnetta vaan kokonaisvaltaista prosessia. Suruun liittyy tunteita ja ajatuksia, fyysisiä tuntemuksia ja muutoksia käyttäytymisessä.

Lue lisää...


SURU TERVEYDEN MENETTÄMISESTÄ

​​​​

Vertaistuki on monimuotoista. Vertaistuen eri muodoista jokainen voi löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopivimman. Vertaistukea tarjotaan kasvokkain, puhelimitse ja virtuaalisesti.

Lue lisää...

VERTAISTUEN MUODOT

​​​​

Vertaistuki tarjoaa mahdollisuuksia myös läheisille jakaa kokemuksia toisen saman kokeneen kanssa.

Lue lisää...

LÄHEISILLE

​​​​

Vertaistuen avulla voi saada tietoa, tukea ja toivoa tulevaisuuteen. Vertaistuen antaminen on myös merkityksellistä.

Lue lisää...

MITÄ VERTAISTUESTA SAA

​​​​

Vertaistukija on selviytynyt sairaudesta tai sopeutunut elämään sen kanssa ja haluaa tukea muita sairastuneita.

Lue lisää...

KUKA ON VERTAISTUKIJA?

​​​​​​​​​​​
​​​​

Vertaistukijat kertovat videoilla mitä vertaistuki on, mitä se heille merkitsee ja mitä sen antamisesta myös itse saa.

Lue lisää...

VERTAISVIDEOT

​​​​

Vertaistukea voi antaa ja saada puhumisen lisäksi myös kertomalla tarinansa kirjallisesti. Vertaistalossa voit jakaa kokemuksiasi vertaistuesta ja vertaistukemisesta muiden talon vierailijoiden kanssa.

Lue lisää...

KOKEMUSTARINAT

​​​​

Vertaistuen tarjoaminen osana sairaalan palveluita tuo vertaistuen potilaalle jo hoitopolun alkumetreille. Toiminta vaihtelee sairaaloittain ja osastoittain.

Lue lisää...

VERTAISTUKI SAIRAALASSA

​​​​

Vertaistalo on osa Terveyskylää, jota rakennetaan Suomen yliopistosairaaloiden yhteistyönä tiivisti yhdessä ammattilaisten, potilasjärjestöjen, potilaiden ja heidän omaisten kanssa.

Lue lisää...

VERTAISTALON RAKENTAJAT

Päivitetty  24.10.2019