Färgförändringar i avföringen

Avföring som är svart som tjära eller vit som lera kan vara ett tecken på en sjukdom.

​Avföringen blir svart och får en tjärliknande klibbig konsistens när det blöder kraftigt i de övre delarna av tarmsystemet. Små mängder blod syns inte alltid på avföringens färg. Klarrött blod kommer vanligtvis från den sista delen av tarmen.​

Om gallgångarna är blockerade blir avföringen vit som lera. Normalt sett ger det gula bilirubinet i gallvätskan avföringen dess gulbruna färg. Om gallan inte når tarmen syns det på avföringens färg. Samtidigt samlas det bilirubin i blodet, och ögonvitorna och huden blir gula. Orsaken till att gallgångarna blockeras måste alltid utredas med en gång.

Om din avföring blir svart eller vit som lera ska du uppsöka läkare för en undersökning.

kittfärgad avföring; avföring vit som lera; obstruktion av gallgångarna; tjärliknande avföring; ljus avföring

Kyllä

Uppdaterad  11.11.2022