Gå till sidans innehåll

Benbrott i nedre delen av överarmsbenet

Benbrott i överarmsbenets nedre del är sällsynta. De utgör endast 0,5 procent av alla frakturer.

Frakturernas svårighetsgrad varierar, från enkla frakturer som inte når ledytorna till mycket fragmenterade frakturer som sträcker sig in i leden.

Benbrott i nedre delen av överarmsbenet är vanligast hos kvinnor över 60 år som drabbas av en fraktur till följd av en lågenergiskada vid ett fall på en jämn yta.

Dessa typer av frakturer förekommer också vid trafikolyckor och idrott.

På den kirurgiska enheten bestäms hur frakturen ska behandlas (kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling).

Diagnosen ställs med hjälp av röntgen, och en datortomografi är ofta nödvändig för att förbättra diagnosen och välja vårdlinje.

Kirurgisk behandling

Vid kirurgisk behandling av frakturer säkerställs benets korrekta läge ofta med en låsningsplatta. I vissa situationer används också en ledprotes.

Icke-kirurgisk behandling

I vissa situationer, till exempel när benkvaliteten är så dålig på grund av osteoporos att kirurgisk behandling inte på ett tillförlitligt sätt kan fixera frakturfragmenten, är icke-kirurgisk behandling med gipsning ett alternativ.

Frakturer i överarmsbenets nedre del orsakar ofta efterverkningar för patienten, såsom smärta, begränsad rörlighet i armbågsleden och förbening av felställningen. Även utebliven förbening av frakturer förekommer.

Uppdaterad 15.8.2018