Gå till sidans innehåll

Smärta i axelleden (subakrominell smärta)

Det finns många namn på smärtan i axelleden, till exempel trång axel och bursit, dvs. inflammation i slemsäcken.

Smärtan kallas också impingement, inklämningssyndrom, skavningssyndrom och tendinopati, dvs. irritation av senan i den övre skuldermuskeln.

Vanliga symtom är nattlig värk och smärta när axeln dras tillbaka och vid vridrörelser. Smärtan kan stråla upp i överarmen men sträcker sig vanligtvis inte nedanför armbågen.

Det finns flera orsaker till smärta i axelleden. Symtomen orsakas vanligtvis av belastning på axeln och upprepade extrema rörelser i kombination med ledförslitning.

I många fall beror det också på en allmän muskelobalans som stör funktionen av muskulaturen i axel och skulderblad.

Behandling

Den primära behandlingen av syndromet är vila, användning av kylförpackningar, smärtmedicinering och undvikande av överbelastning.

Kirurgisk behandling

Tidigare använde man vid långvariga symtom ofta kirurgisk behandling, där man utvidgade utrymmet under skulderhöjden genom att ta ut den irriterade slemsäcken och en del av skulderhöjdens undre yta.

Randomiserade studier har dock inte kunnat visa att kirurgisk behandling är bättre än god icke-kirurgisk behandling.

För en liten del av patienterna kan symtomen återkomma efter flera års uppföljning, även efter framgångsrik behandling.

Uppdaterad 15.8.2018