Gå till sidans innehåll

Höftledsluxation

En riktig höftledsluxation, där leden gått ur led, förekommer endast hos ett av tusen spädbarn.

På förlossningssjukhuset undersöks alla nyföddas höfter. Utvecklingen av barnets höften övervakas också vid rådgivningskontrollerna.

Till och med vart tredje av hundra nyfödda barn har någon grad av löshet i höfterna, men det är mycket sällan det är fråga om urledvridning av höften.

För att diagnostisera höftledsluxation krävs en kirurgs yrkeskunskap. Om barnets lårbenshuvud inte är på rätt plats måste det styras till höftledsgropen för att växa i rätt riktning.

Behandling

Behandlingen omfattar användning av en sele (Pavlik-sele) eller en skena (von Rosenskena).

Selen kan tas av när man ska tvätta sig. Skenan får inte avlägsnas i hemmet. Behandlingen pågår i några månader och under denna tid byts selen på sjukhuset varannan vecka. Samtidigt undersöks barnets höfter.

Skenavården tillhandahålls med en höftskena, som används i minst sex veckor. Skenan är tillverkad av cellplast med ett metallstöd inuti.

Behandling av höftluxation med gips

Om behandling med sele eller skena inte förbättrar situationen kan gipsbehandling användas. Barnets lårben placeras då i rätt läge under narkos. Placeringen säkerställs med hjälp av gips.

Barnet kommer att tillbringa några dagar på sjukhus när gipsbehandlingen inleds. Gipsen används i ungefär tre månader. Behandlingen fortsätter med den avtagbara skenan i ytterligare några månader.

När höftproblem behandlas tidigt läker höfterna helt och hållet.

Uppdaterad 16.8.2018