Gå till sidans innehåll

Brutet nyckelben

En nyckelbensfraktur sker vanligtvis när man faller på en utsträckt arm eller direkt på axeln.

När en nyckelbensfraktur inträffar märks smärta och svullnad vid frakturstället, och ofta märks en skåra eller förändring av positionen som orsakats av frakturen.

Diagnosen av frakturen bekräftas av en röntgenundersökning, som också hjälper till att bestämma frakturens behandling.

De flesta nyckelbensfrakturer som bedöms vara i bra läge på röntgenbilden behandlas utan operation genom att man begränsar rörelsen med en mitella i två till tre veckor.

Vid behov övervakas frakturens ställning med röntgenbilder i 1–2 veckor för att se till att ställningen bibehålls och för att omvärdera vårdlinjen.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling av en fraktur är indicerad om

  • frakturen har lett till en hudspricka, dvs. frakturen klassificeras som en öppen fraktur

  • frakturen orsakar en betydande strukturell förkortning av nyckelbenet

  • frakturfragmenten inte har tillräcklig kontakt med varandra.

Vid kirurgisk behandling används en låsplatta för att fixera frakturfragmenten.

Rehabilitering efter frakturen

Genast: Rörelser i handleden och armbågsleden är tillåtna och det är viktigt att upprätthålla deras rörelseomfång med övningar.

Ungefär tre veckor efter behandlingsstart: Pendel- och rotationsövningar samt assisterade lyftövningar för övre extremiteten kan påbörjas.

Efter sex veckor: Aktiva rörelseövningar kan påbörjas utan rörelsebegränsningar.

Inom cirka 6–9 veckor: Frakturen förbenar sig vanligtvis.

Efter cirka 6–9 veckor: När frakturen förbenas kan belastningen på den övre extremiteten gradvis ökas.

Det funktionella resultatet av frakturbehandlingen är i allmänhet bra. Frakturen kan dock efterlämna en kosmetisk felställning.

Uppdaterad 24.8.2018