Gå till sidans innehåll

Kamratstöd vid ledsjukdom

Patientorganisationerna driver kamratstödsgrupper för personer med ledsmärtor runt om i Finland. I en kamratstödsgrupp kan du få stöd av personer i samma situation och motionera på ett ledvänligt sätt.

I en kamratgrupp kan du få vänner att dela dina erfarenheter av livet med en ledsjukdom med. Du kan hjälpa andra att orka och få styrka från gruppen för din egen vardag och tips för en så bra vardag som möjligt med ledsjukdomen.

En person i samma situation förstår ofta innan du talat färdigt hur det känns att ha ledvärk. När man gör något och diskuterar tillsammans hittar man också sätt att hantera sin egen sjukdom bättre.

Erfarenheter och tips från personer i samma situation är guld värda även när man förbereder sig för sin egen ledoperation och funderar på hur man ska rehabilitera sig så bra som möjligt efter operationen.

Ledvänlig motion i kamratstödsgrupper

Finlands Artrosförenings kamratstödsgrupper finns på olika håll runt om i Finland på cirka 50 orter. I de s.k. ledkretsarna, som är öppna och kostnadsfria för alla, är diskussionerna konfidentiella.

Grupperna leds av frivilliga kamratstödsledare som själva har artros. Många av dem vet också hur det är att leva med ledprotes.

Många ledkretsar ordnar föreläsningar och informationsinslag för artrospatienter om nyttiga och intressanta ämnen. I samarbete många ledkretsar verkar även motionsgrupper som erbjuder motion som är bra för ledhälsan.

Genom att gå med i verksamheten kan du även komma med egna önskemål och påverka vilken typ av kamratstöd som erbjuds på din ort. Du kan delta fritt i möten i vilken kommun som helst.

Uppdaterad 6.8.2018