Gå till sidans innehåll

Skador på rotatorkuffen

Rotatorkuffen kan brista till följd av en skada eller en skada kan uppstå gradvis när senans struktur så småningom försvagas med åldern.

Rotatorkuffen består av senorna i fyra skuldermuskler som sitter på övre delen av överarmsbenet. Deras uppgift är att koncentrera överarmsbenets ända i skulderbladets ledpanna och bidra till överarmens lyft- och rotationsrörelser i olika riktningar.

En bristning i rotatorkuffen kan vara fullständig och omfatta hela senans tjocklek, eller bara en partiell bristning.

När symtomen börjar gradvis eller efter en liten avvikande rörelse är det ofta en degenerativ skada. Smärtan känns i den yttre axeln och som nattlig värk, smärta vid rörelse och nedsatt styrka.

Behandling

Kyl- och värmebehandlingar tillsammans smärtmedicinering hjälper vanligtvis.

Den drabbade axelleden kan användas inom ramen för smärtan. Egenvård kräver inga bilddiagnostiska undersökningar om inte smärtan har uppstått till följd av en olycka.

Behandlingen av degenerativa bristningar i rotatorkuffen är i första hand icke-kirurgisk.

Titthålsoperation

En titthålsoperation kan också övervägas vid degeneration om det förekommer allvarlig smärta eller besvär som stör funktionsförmågan och inget annat hjälper.

En god muskelkondition och rörlighet före operationen underlättar återhämtningen.

Efter ingreppet bärs handen i en mitella i 3–4 veckor. Under de första sex veckorna är endast lätta pendelrörelser med handen i nedåtriktat läge och assisterade lyftrörelser i horisontellt läge tillåtna.

Den typiska sjukledigheten efter en operation är tre månader.

Även efter rekonstruktiv kirurgi kan senan brista igen. En återkommande bristning orsakar inte nödvändigtvis symtom eller betydande funktionsförlust.

Uppdaterad 24.8.2018