Gå till sidans innehåll

Olika ryggoperationer

De vanligaste orsakerna till ryggkirurgi är diskbråck, spinal stenos och felställning av ryggkotorna i ryggen.

Operationerna utförs vanligen under narkos.

De flesta diskbråcksoperationer utförs på grund av outhärdlig eller långvarig smärta.

Operationen görs genom ett litet snitt med hjälp av mikroskop. Vid ingreppet avlägsnas diskbråcket och nervrotens inklämning frigörs.

Du kan vanligtvis skrivas ut följande dag efter operationen. Under 4–6 veckor bör man undvika att böja ryggen kraftigt eller att lyfta tungt.

Hos de flesta patienterna lindras smärtan i nedre extremiteterna väl efter operationen, en del har viss ryggsmärta efter operationen och ett litet antal har kronisk smärta i nedre extremiteterna.

Patientens individuella anatomi påverkar valet av operationsmetod; vissa operationer görs med hjälp av mikroskop.

Operationens omfattning, dvs. hur många kotmellanrum som ska frigöras, påverkar återhämtningstiden. Efter en enkel frigörelse av kotmellanrum kan man ofta lämna sjukhuset dagen efter operationen.

Under 4–8 veckor efter en frigörande operation i ländryggraden bör man undvika att böja ryggen kraftigt eller att lyfta tungt.

Vanligtvis görs operationen genom att frigöra nerverna. Ibland kombineras detta på basis av en individuell bedömning med en steloperation.

För de flesta patienter är operationsbehandling en bra lösning på deras symtom på fönstertittarsjuka, så att de kan gå längre sträckor och funktionsförmågan förbättras.

Den mest betydande lindringen av symtomen sker inom 3 till 6 månader efter operationen. Det är dock inte säkert att patienten blir helt symtomfri, utan vissa symtom i de nedre extremiteterna (t.ex. känselbortfall eller domningar) kan kvarstå.

En steloperation används när ryggsmärtan tros bero på onormal rörelse i kotmellanrum eller när det finns ett behov av att korrigera en felställning i ryggen eller förhindra att felställningen förvärras.

Syftet med en steloperation är att göra kotmellanrummet styvare så att den blir orörlig. Ingreppet kan utföras på ett eller flera kotmellanrum.

Steloperationen utförs i första hand genom att använda ben från patienten själv, det erhålls i samband med en operation för att frigöra nerver eller vid behov från bakre tarmbenskammen.

Nästan alltid används ett system av titanstödskruvar för steloperationer; vid behov kan stödramar placeras i kotmellanrummet. Dessa fästelement behöver inte tas bort senare.

Vanligtvis placeras ett eller två drän i operationsområdet för att samla upp eventuell blödning som samlas i området. Dessa drän tas bort den första eller andra dagen efter operationen.

Beroende på operationens omfattning tar operationen mellan två och åtta timmar. Man skrivs ut från avdelningen inom tre till fem dagar efter operationen.

Man bör undvika att böja ryggen och att lyfta och bära tungt under tre månader efter operationen.

Uppdaterad 24.8.2018