Gå till sidans innehåll

Symtom på artros

De vanligaste symtomen på artros är smärta och stela leder. Kontinuerlig värk i rörelse och vila samt smärtor som stör nattsömnen är tecken på artros med svåra symtom.

Hos läkaren ombeds artrospatienterna ofta beskriva sina smärtor med en smärtskala.

Smärta som blir värre när leden är i rörelse och lindras i vila är ett typiskt symtom för artrospatienterna. När sjukdomen fortskrider kan smärtan också vara ständig och uppträda på natten.

Förutom smärtan och på grund av smärtan kan artros orsaka rörelsebegränsningar. Allt eftersom artros i knän och höfter fortskrider blir det svårare att gå både på plan mark och i trappor och gången blir långsammare.

Artros i händerna orsakar i sin tur en rörelsebegränsning när till exempel handstyrkan och greppet försämras.

Kontinuerlig smärta tecken på svår artros

Patienter med svåra artrossymtom får ofta livet begränsat på grund av rörelsesvårigheter. Det komplicerar i sin tur dagliga aktiviteter och det sociala livet.

Följande symtom är tecken på artros med svåra symtom:

  • kontinuerlig värk i rörelse och vila

  • smärta som stör nattsömnen

  • morgonstelhet

  • startstelhet

  • hälta

  • kontinuerligt behov av hjälpmedel vid gång

  • svårighet att gå i trappor

  • svårighet att huka sig ner och stå på knäna

  • begränsade promenader på några hundra meter

Man kan lära sig att leva med artros

Artros smittar inte och sprider sig inte från led till led och leder inte exempelvis till ledgångsreumatism.

Alla får inte förvärrad artros eller begräsningar i dagliga aktiviteter av artros.

Uppdaterad 12.9.2019