Gå till sidans innehåll

Ledskador

Ofta uppkommer ledskador när en led vrids i ett onaturligt läge, till exempel vid fall. Ibland leder slappa stödstrukturer till urledvridningar utan egentlig skada.

Vanliga skador i lederna är ledbandsskador, skador i ledernas inre strukturer, urledvridningar samt frakturer i lederna.

En ledbandsskada kan uppkomma när en led vrids för långt. Typiska ledbandsskador är vridskador i knäna, vristerna och tummarna.

Ledbandsskadorna klassificeras enligt skadegraden. Försträckningar och partiella bristningar i ledbanden behandlas i regel utan större ingrepp. Exempelvis kan ett tillfälligt stöd läggas på leden.

Allvarligare ledbandsskador kräver ofta kirurgisk behandling. Då kan ledbandet vara helt brustet och leden ger inte längre behövligt stöd.

Inuti i leden finns strukturer som kan skadas om en skada inträffar. Exempel på sådana skador är bristningar i menisken och främre korsbandet i knäet.

När en urledvridning inträffar är benstrukturen i ledens ena ända inte längre på plats. Urledvridningar kan inträffa vid fall eller när en del av en extremitet vrids, till exempel om en hand eller en fot fastnar någonstans.

Urledvridningar kan även ske upprepade gånger utan egentlig skada. Det beror på för slappa stödstrukturer i leden (habituell luxation). Problemet förekommer ofta i axlarna.

En urledvridning bör korrigeras så fort som möjligt genom att den urledvridna leddelen återförs i rätt läge.

Benfrakturer kan även sträcka sig till lederna. När detta händer kan ledens broskyta spricka. En skadad broskyta kan med tiden leda till artros (sekundär artros).

För att artros ska undvikas korrigeras ledens spruckna broskyta ofta så omsorgsfullt som möjligt i samband med frakturoperationen.

Vad är en lågenergifraktur?

En lågenergifraktur är en fraktur som uppstår vid ett fall från samma nivå eller vid ett fall från en höjd på högst en meter. En fraktur som orsakas av att man snubblar är alltså en lågenergifraktur.

Typiska lågenergifrakturer är frakturer i handleder, höfter och kotor. Frakturer på andra ben kan också vara osteoporotiska frakturer.

Om du är en kvinna över 50 eller över 60 år och har haft en lågenergifraktur kan du ha osteoporos.

Sjukdomar och medicineringar bakom frakturer

Det finns inte alltid en tydlig orsak till osteoporos. Det kan vara relaterat till klimakteriet eller åldrande. Hos män kan det bero på en brist på könshormoner. Det har också visat sig finnas en ärftlig faktor för utvecklande av osteoporos.

Vissa sjukdomar och mediciner är kända för att vara förknippade med osteoporos. Långvarig användning av kortison som tas via munnen (>3 månader) kan orsaka osteoporos.

Reumatiska sjukdomar, överskott av sköldkörtelhormon, typ 1-diabetes, kronisk njursvikt, kronisk leversjukdom, undernäring, absorptionsrubbningar i tarmen, celiaki, inflammatoriska tarmsjukdomar, följdtillståndet efter en gastrektomi, svår laktosintolerans. Personer som har haft cancer och transplantationspatienter löper också risk att drabbas av osteoporos.

När uppsöka läkare?

Om du misstänker att du har en fraktur ska du vanligtvis uppsöka läkare omedelbart. Läkaren bedömer skadan och planerar de fortsatta undersökningar och den behandling som behövs.

Man bör överväga en kartläggning av frakturrisk och andra bedömningar av benkvaliteten, med hänsyn till skademekanismen och patientens ålder.

Du kan själv ta upp frågan vid läkarbesöket. Frakturen kan orsakas av minskad bentäthet och -kvalitet, vilket kan kräva användning av medicinering mot benskörhet.

Uppdaterad 24.8.2018