Gå till sidans innehåll

Armbågen ur led

Luxation av armbågen kan orsaka långvariga symtom och försämrad funktion i armbågsleden.

Hos yngre personer och personer i arbetsför ålder går armbågen ofta ur led vid till exempel fall eller trafikolyckor.

Hos äldre personer kan skadan också uppstå till följd av ett fall när osteoporos försvagar benet och gör det mer känsligt för skador.

När armbågsleden går ur led skadas de mjukvävnadsstrukturer som stöder leden och skador på beniga områden kan också uppstå.

Behandling

Behandlingen börjar med att sätta leden på plats, eller reposition.

Diagnosen bekräftas med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar, där röntgen och datortomografi används för att kontrollera om det finns benskador och magnetundersökning för att kontrollera om kapsel- och ledbandsstrukturer är skadade.

Den kirurgiska behandlingen syftar till att återställa den felställning som orsakats av frakturerna till det anatomiska läget så väl som möjligt och omfattar rekonstruktion av ledbanden.

Uppdaterad 15.8.2018