Gå till sidans innehåll

Upprepade stukningar av fotleden

Återkommande stukningar av fotleden kan bero på till exempel en ledbandsskada i nedre fotleden eller en hållningsstörning i foten.

Förutom en tidigare skada kan stukningar orsakas av en avvikande fotstruktur eller hållning.

Störd eller otillräcklig muskelaktivitet under gång kan också leda till stukningar fotleden och foten.

Upprepade stukningar av fotleden förekommer vanligtvis när man rör sig i ojämn terräng och i idrottsgrenar där man rör sig och växlar riktning snabbt.

Läkaren undersöker upprepade stukningar av fotleden med en klinisk undersökning och en stående röntgenundersökning av fotleden och foten samt vid behov en magnetröntgen.

Behandling

Behandlingen av upprepade stukningar av fotleden syftar till att ta itu med grundorsaken till symtomen, eftersom enbart reparation av ledbandet inte hjälper. Icke-kirurgisk behandling stärker de muskler som stöder fotleden och förbättrar fotledens känsla för läge och rörelse samt böjning och utsträckning.

Fotleden kan stödas med ett fotledsstöd eller tejpning under motion.

För en stukad fot rekommenderas det inte att använda gymnastikskor med pronationsstöd, eftersom detta leder till att belastningen från foten leds till utsidan av foten och utsätter foten för stukningar.

Ledband och senor repareras vid behov med en operation om icke-kirurgisk behandling inte ger bra resultat. Även fotledens böjning kan korrigeras under operationen.

Det kan behövas operation om fotledens tendens till stukningar beror på ett hållningsfel i foten.

Uppdaterad 12.9.2019