Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av artros

Kirurgisk behandling övervägs när rehabiliterande behandling och smärtstillande medicinering inte hjälper för att lindra smärtan och funktionsnedsättningen i leden på grund av artros. Vid ledproteskirurgi ersätts leden antingen helt eller delvis med en protes. .

Med operation kan utslitet ledbrosk tas bort, belastningen flyttas till en frisk del av leden eller leden ersättas helt med en protes.

Kirurgiska behandlingsformer för artros är osteotomi, steloperation och ledproteskirurgi.

Osteotomi

Osteotomi är en operation som lämpar sig bäst för unga och medelålders vuxna med symtomgivande ensidig knäartros.

Syftet med operationen är att minska belastningen på leden genom att flytta den till den friska halvan av leden. Detta sker genom att ledens förenande ben kapas av och svängs.

Steloperation

Stora leder stelopereras i allmänhet inte. Däremot är steloperationer ett av de primära behandlingsalternativen i handen och handleden.

Typiska steloperationer i handen och handleden är operationer i fingrarnas yttersta leder och karpalbenen.

Ledproteskirurgi

Vid ledproteskirurgi ersätts leden antingen helt eller delvis med en protes, dvs. en led av konstgjort material.

Ledproteser kan sättas in i höften, knäet, vristen, axeln, armbågen, handleden och fingrarnas småleder.

Vad kan jag förvänta mig av en steloperation?

Vid en steloperation avlägsnas förslitet ledbrosk och de kvarvarande benen förenas med varandra. Syftet med operationen är att avlägsna smärtan.

Ingreppet försämrar rörligheten i leden. Å andra sidan är rörelsen i leden vid långt gången artros i allmänhet redan försämrad.

Uppdaterad 24.8.2018