Gå till sidans innehåll

Skador på handen

Handskador är mycket vanliga. En av fem skador som behandlas på jourpolikliniker är en handskada.

Försträckningar, luxationer, senskador och frakturer är vanliga handskador.

Försträckningar och luxationer av fingerlederna är vanliga vid bollspel och andra sporter. De flesta urledvridna fingerleder återgår till sitt ursprungliga läge omedelbart efter en skada.

Det vanligaste problemet efter ledbandsskador och urledvridningar är att fingrarna är stela. Det är inte heller ovanligt att leden är svullen i flera månader efter skadan.

Riktningen av ledens urledvridning ska först utredas genom röntgen och en läkarundersökning. De flesta urledvridningar kan behandlas med hjälp av skenor eller stödtejp. Den primära behandlingen är ett antiinflammatoriskt smärtstillande medel.

Rörelseövningar som påbörjas omedelbart hjälper vid återhämtningen. Ibland är urledvridningen sådan att långvarig behandling med skena behövs i stället för rörelseövningar.

När en person får ett sår på handen kan en av de många små nerverna i handen skadas. De senor och nerver som löper längs fingrarna ligger nära huden och är känsliga för skador om handen skadas.

Nervskador kännetecknas av att huden saknar eller har nedsatt känsel från och med såret.

Nervskador behandlas genom operation. Nervens ändar sys ihop med fin tråd. Återhämtningen tar en lång tid, eftersom nervtrådarna måste växa ut från skadeplatsen ända till fingerspetsen. Nerven förnyas med en millimeter per dygn.

Ett barns reparerade nerv kan återställas till nästan sitt tidigare skick. Hos vuxna förväntas endast skyddskänslan (kyla, värme, smärta) återvända.

Nervreparation återställer känseln, men den minskar också risken för att utveckla en tumör i nervterminalen (neurom). En sådan smärtsam, ärtstor tumör orsakar ofta stora problem för handens funktion.

En stor del av senskadorna behandlas med en skena. Ofta används också kirurgi, där de trasiga ändarna av senan sys ihop med kraftiga suturer.

En reparerad sena tenderar att bilda fästen till de omgivande vävnaderna, vilket gör att fingret blir stelt. Därför krävs flitig rehabilitering för att återhämta sig från senskador.

Särskilt när det gäller skador på fingrets böjsena kan funktionen endast återställas om fingret rehabiliteras med upprepade lätta rörelser. Den reparerade senan får dock inte överbelastas för att förhindra att reparationen bryts.

Frakturer i fingrarna och handflatan är vanligtvis i ett bra läge. De lämpar sig för behandling med skena eller tejp. Ibland är frakturens läge dåligt, och då krävs en operation för att uppnå ett bra funktionellt resultat.

Under operationen stöds frakturen i ett bra läge, till exempel med metallspikar som borras genom huden. Ibland används titanplattor och skruvar som sitter kvar under huden.

Efter en fingerfraktur är den största utmaningen att återställa normal rörelse i fingret. Patienten måste göra dagliga fingerövningar.

Vid svårare handskador kan blodtillförseln till fingrarna eller hela handen äventyras.

Svåra skador uppstår ofta när man till exempel hugger ved på våren. Särskilt när man använder en klyvmaskin, en cirkelsåg eller en motorsåg ska man alltid läsa bruksanvisningarna och vara särskilt försiktig.

Farliga verktyg får aldrig användas under alkoholpåverkan och barn får inte vistas i närheten av farliga verktyg.

Det är vanligtvis möjligt att fästa avhuggna extremiteter igen, förutsatt att de lösa bitarna är i gott skick.

I vissa fall kan det vara skadligt för handens övergripande funktion att fästa ett enda avhugget finger igen, så behandling av svåra handskador övervägs från fall till fall.

Rehabilitering är viktigt efter handskador och operationer. Stelhet leder till dålig handfunktion och i värsta fall till att handen blir oanvändbar.

Handterapi efter en skada omfattar en mängd olika skenor och rörelseövningar, samt styrkeövningar och ärrbehandling. Rehabiliteringen tar länge och går ofta långsamt. Därför kräver rehabilitering mycket tålamod.

Först ett år eller till och med två år efter en svår handskada kan man avgöra hur bra läkningen gått – om det återstår någon smärta eller begränsad rörelse. Om nerverna i handen är skadade tar det en lång tid att återhämta sig helt och hållet.

Uppdaterad 12.9.2019