Gå till sidans innehåll

Sena symtom och risker vid ledproteskirurgi

Här hittar du information om vanliga symtom efter ledproteskirurgi samt situationer som kräver fortsatt behandling. Trots noggranna förberedelser finns det alltid en risk för komplikationer vid kirurgiska ingrepp.

Operationssåret läker vanligtvis bra och klamrarna kan tas bort ett par veckor efter operationen.

Normala symtom efter en ledprotesoperation:

  • Svullnad, värmekänsla ja smärta i den opererade extremiteten. Symtomen försvinner med tiden.

  • Lindrig domning kan förekomma i området av operationssåret. Patienterna upplever det sällan som ett problem och det är delvis övergående.

  • Det är vanligt att det från knäet hörs ett litet klapper eller smällande efter operationen.

  • En ledprotes motsvarar inte helt en egen frisk led och kan kännas annorlunda.

  • Till följd av en höftoperation kan det opererade benet kännas längre genast efter operationen, genom spändhet på grund av svullnad och smärta. För att leden ska bli stabil måste det opererade benet ibland förlängas.

Sällsynta symtom efter en ledprotesoperation:

  • Om det fortfarande kommer utsöndring från operationssåret en dryg vecka efter operationen, börjar rodna kraftigare efter hemkomsten från sjukhuset eller om du får feber (över 37,5 grader) utan annan förklaring finns det anledning att ta kontakt med avdelningen. Operationsområdet kan vara inflammerat. Ibland måste en inflammerad ledprotes ersättas med en ny. En ytlig inflammation kan ofta behandlas med antibiotika.

  • Onormal svullnad i vristen och underbenet kan vara symtom på en ventrombos, likaså en tryckande smärta djupt i vaden särskilt vid rörelse uppåt med fotleden. Om du misstänker ventrombos ska du kontakta ditt sjukhus. Där kan man utreda frågan med ultraljudsundersökning.

  • Eftersom en ledprotes är en mekanisk reservdel kan den bli sliten eller lossna även om kvaliteten och hållbarheten är bra. En höftledsprotes kan ibland gå ur led vid fall eller djupa böjningar. Urledvridning ger akut och kraftig smärta och det är omöjligt att stödja sig på benet. Då behövs kontakt till ett jourhavande sjukhus där leden kan återföras i rätt läge.

  • Mer sällsynta problem efter ledproteskirurgi är nervskador samt påföljande domning och kraftlöshet i den opererade extremiteten. Risken förekommer särskilt vid korrigering av kobenthet (valgus).

  • Om musklerna som lösgjorts vid operationen inte växer fast tillbaka på önskat sätt kan det leda till hälta, med eventuell smärta.

Uppdaterad 24.8.2017