Gå till sidans innehåll

Förberedelser inför ledprotesoperation

Det allmänna hälsotillståndet påverkar återhämtningen efter en ledprotesoperation. Daglig motion och att sluta röka rekommenderas före operationen. Genom bra förberedelser kan du även lindra rädsla och smärta i samband med operationen

I allmänhet kräver förberedelserna för en ledprotesoperation 6–10 veckor och inleds genast när operationsbeslutet har fattats.

Genom att sätta dig in i informationen du får på denna webbplats och från sjukhuset får du resurser att genomgå operationen och motivation för rehabiliteringen.

Med lyckade förberedelser kan man i bästa fall även lindra ångesten, rädslan och smärtan i samband med operationen samt förkorta sjukhusvistelsen.

Fundera åtminstone över följande saker före en ledprotesoperation:

Före operationen ska den fysiska prestationsförmågan vara bra och tidigare konstaterade grundsjukdomar vara i balans.

Vid plötslig sjukdom, t.ex. förkylning, tand- eller hudinfektion, måste den planerade operationen ofta skjutas upp för att undvika en infektion i ledprotesen.

Det är därför en bra idé att göra en tandkontroll och att behandla eventuella bakomliggande sjukdomar och hudproblem i god tid före operationen.

Särskilt medicineringen mot hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsorganen och diabetes bör ligga på lämplig nivå. Vid behov begär ortopeden konsultation med andra specialiteter om till exempel dina hjärt- eller lungsjukdomar.

God allmän- och muskelkondition främjar och påskyndar rehabiliteringen efter operationen och därför uppmuntras alla artrospatienter att röra på sig dagligen. Motion och muskelträning med stöd av en fysioterapeut kan också vara till hjälp redan före operationen.

Viktkontroll är viktigt för patienter med artros. Övervikt ökar påtagligt risken för infektioner och andra operationskomplikationer vid ledproteskirurgi i höfter och knän. Därför behöver överviktiga patienter gå ner i vikt före operationen.

En kraftig viktminskning före operationen rekommenderas inte. Under perioder av intensiv bantning kan sårläkningen bli störd.

Du bör sluta röka eller ha ett rökuppehåll minst två veckor före operationen och 3–4 veckor efter operationen. När du slutar röka förbättras blodcirkulationen vid operationsstället och sårläkningen påskyndas. Det förkortar i sin tur vårdtiden på sjukhuset.

Även alkoholkonsumtionen ska vara liten eller måttlig.

Dessutom ska uppehåll göras med omega-3-preparat. De stör blodkoagulationen och ökar därmed blödningsrisken vid operationen.

Före en ledprotesoperation är det bra att planera ditt dagliga liv under återhämtningstiden. Sjukledigheten kan pågå några månader. Det lönar sig att fundera över åtminstone dessa omständigheter på förhand med tanke på de dagar du inte kan röra dig långa sträckor:

  • reservera mat i frysen eller använd en butikstjänst

  • planera hur dina sällskapsdjur ska skötas och rastas

  • gör ditt hem och dina tvättutrymmen så hindersfria som möjligt och flytta på möblerna vid behov

  • skaffa nödvändiga hjälpmedel på förhand, till exempel förhöjningar till sängbenen

  • bekanta dig med informationen från ditt sjukhus om kostnaderna för rehabilitering och läkemedelsbehandling, försäkringsfrågor och sjukdagpenning.

Även på FPA:s webbplats hittar du information om sjukdagpenning och läkemedelsersättningar:

Din operationsbehandling har en märkbar betydelse även för de andra familjemedlemmarna. Dina närmaste kan stötta dig bäst eftersom de känner din livssituation. Uppmana dem också att bekanta sig med informationen om artros, behandlingsalternativen, ledprotesoperationen och vardagen med ledprotes som Ledhuset erbjuder. Då kan dina anhöriga lättare stötta dig och förstå den livsförändring som operationen medför.

Uppdaterad 24.8.2018