Gå till sidans innehåll

Rehabiliterande behandling av artros

Den primära behandlingen av artros är läkemedelsfri, så kallad rehabiliterande behandling. Den kan bestå av motion och viktminskning i syfte att uppehålla funktionsförmågan och hantera smärtan.

Ledproteskirurgi övervägs först när rehabilitering och smärtstillande läkemedel inte lindrar symtomen. Bild: Finlands Artrosförening rf.

Vid artros kommer det vanligtvis skov när leden är exceptionellt öm och irriterad.

Då kan det vara förnuftigt med mindre belastning, men allmänt taget har motion visats minska symtom på artros och uppehålla normalt rörelseomfång i leden.

Därför bör man försöka använda den ömma leden genast när det värsta smärtskovet är över.

Endast om artrosen har gått så långt att rehabiliterande behandling som motion på eget initiativ, fysioterapi eller hjälpmedel inte längre ger tillräcklig hjälp mot symtomen behandlas artros med läkemedel eller operation.

Hur bör personer med artros röra sig?

Behandlingen planeras individuellt för varje enskild artrospatient med hänsyn till ålder, andra sjukdomar och rörelseförmåga.

Vid behandling av artros i benen är rehabiliterande motionsformer till exempel följande:

  • promenader

  • simning

  • och cykling.

Läs mer om ledvänliga motionsrekommendationer, lämplig belastning för lederna och levnadsvanor i avsnittet:

Överviktiga artrospatienter rekommenderas kostomläggning och viktkontroll. Viktminskning ska kombineras med motionsträning eftersom en kombination av dessa har visats ha påtagliga effekter på artrospatienternas funktionsförmåga.

Stöd för viktminskning erbjuds av Hälsovikthuset i Hälsobyn.

I Hälsovikthuset kan du när som helst påbörja ett sex veckor långt egenvårdsprogram som inspirerar till livsstilsförändringar – Viktkontrollstigen.

Programmet för hälsosam bantning (på finska) får du tillgång till med läkarremiss. Onlinekursen pågår ett år och leds av hälso- och sjukvårdspersonal.

Uppdaterad 21.8.2017