Gå till sidans innehåll

Nyckelbenet ur led

Vid urledvridning reser sig nyckelbenets distala ända upp, vilket kan ses som en tydlig förhöjning beroende på hur allvarlig skadan är.

Bilden visar nyckelbenet i sitt normala läge.
Bilden visar nyckelbenet i sitt normala läge.

Nyckelbenshuvudet kan gå ur led om man faller på axeln och den övre extremiteten sjunker ner.

Det kan också gå ur led vid kontaktsporter på grund av en direkt axelskada.

Vid urledvridning reser sig nyckelbenets distala ända upp, vilket kan ses som en tydlig förhöjning beroende på hur allvarlig skadan är. Området blir svullet och axel-nyckelbensleden är öm när man trycker på den.

Svårighetsgraden av ledens luxation kan klassificeras i sex olika grader och typer, som delvis styr behandlingen av skadan.

Svårighetsgrader av nyckelbenets luxation

Vid en luxation av grad 1–2 observeras inga betydande förändringar i röntgenundersökningen, men leden är smärtsam och tryckkänslig.

Vid en luxation av grad 3–6 finns det betydande skador i axel-nyckelbensleden, nyckelbenet är tydligt upphöjt och mellanrummet mellan nyckelbenet och korpnäbbsutskottet är ofta bredare.

Behandling av nyckelbenets luxation

En luxation av grad 1–2 och i vissa fall även 3 kan vanligtvis behandlas utan operation, med en mitella som gör armen orörlig i 1–3 veckor.

Luxationer av grad 4–6 behandlas vanligtvis kirurgiskt.

Efter operationen använder man vanligtvis en mitella i fyra veckor, men rörelser som inte belastar axelleden, bland annat pendelrörelser, inleds strax efter att smärtan avtagit.

Rörelser i handleden och armbågsleden är tillåtna omedelbart och det är viktigt att bibehålla deras rörelseomfång. I rehabiliteringen behövs ofta handledning av en fysioterapeut.

Trots framgångsrik behandling kan axel-nyckelbenets urledvridning lämna en kosmetisk felställning.

Uppdaterad 24.8.2018