Gå till sidans innehåll

För vem passar ledproteskirurgi?

Ledproteskirurgi kan övervägas när andra behandlingar, vanligtvis rehabilitering och smärtmedicinering, inte ger tillräcklig lindring av symtomen på artros. Då har sjukdomen utvecklats så långt att den har en negativ inverkan på vardagen.

Ledproteskirurgi övervägs först när rehabilitering och smärtstillande läkemedel inte lindrar symtomen. Bild: Finlands Artrosförening rf.

När livsstilsförändringar, motion och smärtstillande läkemedel inte ger tillräcklig lindring för artrossymtomen och när röntgenbilderna visar långt gången artros kan ledproteskirurgi övervägas.

Då begränsar ofta rörelsesvårigheterna både vanligt dagligt liv och socialt liv.

Tecken på artros med svåra symtom:

  • kontinuerlig värk i rörelse och vila

  • smärta som stör nattsömnen

  • kontinuerligt behov av hjälpmedel vid gång

  • svårighet att gå i trappor

  • besvärligt att stå på knäna

  • begränsade promenader på några hundra meter.

Någon tydlig gräns för att genomgå en ledprotesoperation kan inte sättas och därför ska du tillsammans med läkaren väga eventuella fördelar och nackdelar av operationen mot varandra i ditt fall.

När är det inte aktuellt med ledproteskirurgi?

Det finns ett fåtal hinder för ledproteskirurgi. Ett av de viktigaste är akut, bakteriell inflammationssjukdom. Då måste ledprotesoperationen skjutas fram. Även en symtomgivande grundsjukdom så som kronisk obstruktiv lungsjukdom, kranskärlssjukdom och insulinbehandlad diabetes kan vara ett hinder för operation.

Dessutom kan missbruk av rusmedel och långt framskriden minnessjukdom hindra en operation. Vid ledproteskirurgi ska patienten alltid själv kunna ta ställning till sin egen behandling och vara införstådd med fördelar och eventuella nackdelar av operationsbehandlingen.

Övervikt ökar påtagligt risken för infektioner och andra operationskomplikationer vid ledproteskirurgi i höfter och knän. Överviktiga patienter behöver gå ner i vikt före operationen.

Hur tar jag reda på om jag behöver operation?

Om du har kraftiga ledsymtom kan du vända dig till din egen hälsovårdscentral och beskriva symtomen. Med remiss av en läkare inom primärvården eller privatläkare kan du komma till en specialist i ortopedi för ett bedömningsbesök. Läkaren utreder om operation behövs i ditt fall.

Uppdaterad 24.8.2017