Gå till sidans innehåll

Hur söker jag mig till ledproteskirurgi?

Om du vill veta om du kan ha nytta av en ledprotesoperation ska du vända dig till en ortoped som är insatt i ledproteskirurgi. Till exempel primärvården kan ge dig remiss till en ortopedmottagning.

Om du vill ha reda på om just du kan ha nytta av en ledprotesoperation ska du först vända dig till din egen läkare. Läkaren skickar dig vid behov till en ortoped som är specialiserad på ledproteskirurgi och som bedömer nyttan av operation i ditt fall.

Hur bedömer ortopeden mitt behov av operation?

För att komma fram till en diagnos analyserar ortopeden röntgenbilder av den drabbade leden och undersöker rörligheten, stödförmågan och smärtan i den symtomgivande leden. Ibland utförs även annan bilddiagnostik på mottagningen så som magnetkameraundersökning.

Varje patients lämplighet för operation bedöms individuellt. Efter undersökningarna får du information av ortopeden om din eventuella sjukdom och lämpliga behandlingar för den.

Om artrosen är så lindrig att operation inte behövs får du rehabiliterande behandling inom den öppna sektorn. Denna består ofta av motion på egen hand, vid behov fysioterapi och smärtlindrande medicinering.

Om operation väljs som behandlingsform för dig, får du redan vid bedömningsbesöket information om förberedelser inför operationen, operationens förlopp, rehabiliteringen och den fortsatta behandlingen hemma.

Beslut om din behandling fattas alltid i samförstånd med dig.

Vad händer när beslutet om operation har fattats?

Förberedelserna inför operationen börjar genast efter att beslutet om operationen har fattats och de är viktiga med tanke på en lyckad rehabilitering.

I regel tar förberedelserna inför en ledprotesoperation 6–10 veckor i anspråk och inkluderar bland annat tandvård, behandling av eventuella grundsjukdomar och hudproblem samt aktiv motion och muskelvård på egen hand.

Uppdaterad 24.8.2017