Gå till sidans innehåll

10 frågor om leder

Varför knäpper lederna och är det farligt? Hur vet jag om min ledvärk är artros? Här kan du få svar på många frågor du funderar över om lederna.

Det är ett vanligt och oftast ofarligt symtom att det knäpper i lederna. Att det knäpper innebär inte att leden är instabil. Även friska leder kan knäppa.

Över lederna löper senor som är fästa vid muskler. Leden rör sig när muskeln sammandrar sig och när den rör sig längs ledytorna kan senor och senhinnor glida mellan upphöjningar och fördjupningar. Detta ger upphov till ett ljud, dvs. knäppningar.

Ljudet är emellertid normalt och tyder inte på någon sjukdom. Om det samtidigt med knäppningarna förekommer stark smärta är det på sin plats med en läkarbedömning.

Slappheten eller spändheten i ledbanden och övrig bindväv varierar från människa till människa. Skillnaderna i bindvävens struktur är huvudsakligen ärftliga egenskaper. Överrörliga leder är vanliga särskilt hos barn och unga kvinnor, men den onormala rörligheten minska ofta med åldern.

Överrörlighet i lederna medför i regel inga besvärande symtom i livet, men en del kan ha smärtor i lederna.

Det finns ingen behandling som botar överrörlighet i lederna, men motion som stärker musklerna och ledbanden kan lindra symtomen.

Ett symtom på artros är minskat rörelseomfång i leden. Stela leder beror på förändringar i bindväven som omger lederna och på att osteofyter bildas. Osteofyter är godartade benutskott som växer ut från benhinnan.

Man kan själv upprätthålla och i vissa fall förbättra rörligheten med lämpliga motionsformer och stretchning.

Övervikt har visat sig medföra en väsentlig risk för artros och även en liten viktminskning minskar belastningen på lederna avsevärt.

Det har konstaterats att en viktminskning på cirka fem kilo under tio års uppföljning minskar sannolikheten att insjukna i symtomgivande knäledsartros med 50 procent.

Ledvärk kan ha många olika orsaker och det går inte att få en helt säker förklaring till smärtan utan läkarundersökning.

Den klart vanligaste orsaken till ledvärk är dock artros. Andra vanliga orsaker är reumatiska ledbesvär och smärta orsakad av bindväv och stödjevävnad som omger lederna.

Dessutom kan smärta förekomma vid ledskador eller eftertillstånd av dem.

Läkarens diagnos bygger på symtomen du beskriver, klinisk undersökning och röntgenundersökning eller magnetkameraundersökning.

När läkaren gör en klinisk undersökning kontrollerar hen rörligheten i din fot eller hand. Läkaren undersöker också om det i ledens yttre form har skett förändringar och om smärtan eller stelheten i leden har en mer omfattande inverkan på extremitetens ställning. Läkaren undersöker även rörelseomfånget och muskelstyrkan i leden.

Den primära orsaken till artros är inte känd, men det kan finnas flera utlösande gener i bakgrunden. Undersökningar visar att arvsmassan påverkar mottagligheten för både knä- och höftartros.

Andra riskfaktorer för artros är till exempel åldrande och övervikt som medverkar till att ledbrosket kan vara känsligare för ledskador, hård motion och tungt arbete samt utvecklingsstörningar och felställningar i lederna.

Vid artros kommer det vanligtvis skov när leden är exceptionellt öm och irriterad. Då är det sannolikt förnuftigt med mindre belastning, men allmänt taget har motion visat sig minska symtom på artros och uppehålla normalt rörelseomfång i leden.

Därför bör man försöka använda den ömma leden genast när det värsta smärtskovet är över.

Broskets egenskaper bevaras eller rentav förbättras när leden belastas lagom. Promenader, cykling, simning och annan vattengymnastik är de bästa motionsformerna för personer med ledbesvär.

Träning som ökar rörligheten och muskelstyrkan i knäna och höfterna är också nyttiga om man har artros i benen eller fötterna.

Träna gärna med de rekommenderade motionsformerna flera gånger i veckan.

Den som lider av artros bör undvika motionsformer som tydligt leder till smärta eller svullnad i lederna efteråt. De rekommenderade motionsformerna medför inga kraftiga stötar eller vridrörelser i lederna.

Den primära behandlingen av artros i knän eller höfter är rehabiliterande behandling. Om denna behandling inte ger tillräcklig lindring kan en ledprotesoperation vara motiverad.

I och med operationen får patienterna hjälp med artrossmärtan som stör deras dagliga liv och den försämrade funktionsförmågan.

Fetma ökar påtagligt risken för infektioner och andra operationskomplikationer vid ledproteskirurgi i höfter och knän. Överviktiga patienter behöver gå ner i vikt före operationen.

Uppdaterad 24.8.2018