Gå till sidans innehåll

Benbrott i handleden

En bruten handled är smärtsam, svullen och ibland ser den till och med krokig ut.

Handledsfrakturer eller frakturer i strålbenets nedre del är vanliga hos barn och äldre.

Hos unga vuxna kräver en fraktur på den nedre delen av strålbenet en allvarligare skada – till exempel en trafikolycka eller en idrottsolycka.

I synnerhet frakturer hos äldre personer orsakas vanligtvis av lågenergiskador (till exempel fall på jämn mark) och skadorna läker bra.

Gipsbehandling

De allra flesta handledsfrakturer kan behandlas med gips.

Även om handleden ser ut att vara något felställd efter gipsbehandlingen fungerar den ofta bra. En bruten handled är alltid stel efter att gipsen tagits bort.

Det tar ett år att återhämta sig från en fraktur. Handen kan användas normalt omedelbart efter att gipsen tagits bort. Rehabiliteringsövningar behövs för att återställa rörligheten.

Handledsfrakturer opereras sällan. De flesta operationer utförs på unga patienter som har brutit ett ben till följd av en högenergiskada.

Uppdaterad 12.9.2019