Gå till sidans innehåll

Bristning i menisken

Menisken kan brista om knät vrids eller roterar kraftigt, till exempel vid en idrottsolycka. Smärtan är intensivast när man lägger sin tyngd på benet.

En bristning i menisken kan också uppstå utan en betydande skada om menisken är degenererad. I detta fall kan bristningen också vara symtomfri.

Vanligtvis behandlas mindre bristningar i menisken utan operation. Fysioterapi och övningar som utförs på egen hand är hörnstenarna i behandlingen.

Större bristningar i menisken orsakas till exempel av en idrottsskada när knät vrids med hela kroppens vikt på det. Symtomen är svullnad i knäet och smärta i ledhålan, antingen på insidan eller utsidan av knät. Kraftig utsträckning eller böjning av knät och belastning av knät kan orsaka allvarlig smärta. Knät kan kännas instabilt och låsa sig, och du kan höra ett klickande ljud från leden.

Läkaren kan misstänka skador på menisken när hen undersöker ditt knä. Magnetundersökning används ofta för att konstatera skadan.

Vanligtvis inleds behandlingen utan kirurgi, eftersom en meniskskada kan läka av sig själv. Under läkningsfasen är det viktigt att träna böjmusklerna i knät och knäts rörlighet.

Rekonstruktiv kirurgi

Om menisken är skadad till följd av en skada, bristningen är stor och orsakar betydande smärta och låsning i knät, kan man överväga kirurgisk behandling. Vanligtvis förekommer dessa bristningar hos unga, aktiva människor. Rekonstruktiv kirurgi utförs som en titthålsoperation.

Operationen innebär att menisken sys tillbaka på plats. Detta gör att menisken återfår sin ursprungliga funktionsförmåga bättre än vid partiellt avlägsnande av menisken.

Postoperativ rehabilitering

Postoperativ rehabilitering är viktig för återhämtningen. Fysioterapeuten ger handledning om postoperativa rörelse- och muskelövningar. Läkaren berättar när du kan lägga vikt på knät och om det finns vissa rörelser som du bör undvika. Du kan återgå till idrottsutövning ungefär 4–6 månader efter operationen.

Uppdaterad 12.9.2019