Gå till sidans innehåll

Benbrott i underarmen

Benbrott i underarmen orsakas oftast av fall, idrottsskador eller skador som barn ådrar sig under lek.

Hos barn är en torusfraktur vanligtvis välplacerad, men en greenstickfraktur kan innebära betydande böjning och felställning av benet.

Frakturer hos barn brukar reparera sig själva när barnet växer. Frakturer i bra läge behandlas vanligtvis med gipsning.

Hos vuxna kan även en välplacerad underarmsfraktur ta lång tid att läka, så kirurgisk behandling har varit vanlig.

Vid underarmsfrakturer hos vuxna repareras benet ofta med plattor och skruvar. Även hos barn med dåligt placerade underarmsfrakturer kan det behövas kirurgi.

Genom att reparera en felställd fraktur kan underarmen återfå sin rotationsrörelse.

Uppdaterad 15.8.2018