Gå till sidans innehåll

Besvär i bicepssenan

Det hittas ofta fel i bicepssenor vid närmare undersökningar, även om det inte förekommer några symtom.

Symtom på bicepsmuskelns långa sena (bicepssenan) kan orsakas av plötslig inflammation, partiell bristning eller luxation.

Vid diagnos och behandling av bicepssenans symtom uppmärksammas även andra axelstrukturer.

Fynd ses ofta i samband med bristningar i rotatorkuffen, artros i axelleden och instabilitet i axelleden.

Bicepssenan kan också brista av sig själv, vilket vanligtvis lindrar symtomen i axeln.

Om symtomen inte har lindrats tillräckligt trots rehabiliterande behandling kan kirurgisk behandling övervägas.

Kirurgisk behandling

Vid behov kan bicepssenan kapas av vid fästpunkten (tenotomi) eller, hos yngre patienter, fästas på framsidan av överarmsbenet (tenodes).

Dessa åtgärder ger vanligtvis goda resultat. Återfixering av senan är oftare förknippad med postoperativ smärta i biceps.

Vid frigöringen av senan uppstår en förändring av bicepsmuskeln, dvs. det bildas en ”Karl-Alfred-muskel”, liksom i fallet med en sena som har brustit av sig själv.

En bicepstenotomi verkar vara en väl tolererad reparation, även hos unga aktiva patienter, och orsakar inga betydande störningar i armfunktionen.

Uppdaterad 15.8.2018