Gå till sidans innehåll

Bakteriell artrit

Bakterier kan komma in i en led via blodet och orsaka svullnad och ömhet i den samt kraftiga allmänsymtom såsom feber. Bakteriella infektioner i lederna kräver ofta sjukhusvård.

Hur kommer bakterier in i en led?

Vid bakteriell artrit kan bakterier komma in i en led många olika vägar, till exempel

 • via blodet, till exempel från en infekterad tand

 • från en bakteriell infektion i intilliggande vävnad

 • efter en skada

 • efter ett ingrepp

 • efter en injektion i leden.

De vanligaste bakterierna bakom ledinflammationer är:

 • Staphylococcus aureus

 • Staphylococcus epidermidis

 • samt hos barn Escherichia coli och Haemofilus influenzae.

Vilka symtom har bakteriell artrit?

Bakteriell artrit medför i regel kraftiga allmänsymtom:

 • trötthet

 • aptitlöshet

 • feber, som kan stiga och sjunka

 • kraftig svullnad och ömhet i leden

 • inflammationsvärde (CRP) i blodet över hundra

 • ökning av antalet vita blodkroppar.

Hur behandlas bakteriell artrit?

Ett prov på ledvätska ger i allmänhet information om orsaken till sjukdomen och effektiv behandling kan inledas. Ibland kan bakterien visas med blododling.

Om bakterien inte kan bestämmas behandlas inflammationen med bredspektrumantibiotika.

Om inflammationen blir långvarig eller till exempel drabbar en led med protes kan kirurgisk behandling vara motiverad.

Uppdaterad 23.8.2017