Gå till sidans innehåll

Risker vid operation

Alla kirurgiska ingrepp är förknippade med risker, t.ex. infektion i operationssåret.

Ytlig inflammation i det operationsområdet i ryggen kan ibland behandlas med en antibiotikakur som tas via munnen.

Allvarligare infektioner kräver långvarig intravenös antibiotikabehandling och frekventa rengöringar av operationsområdet i operationssalen. Behandlingen av dessa så kallade djupa infektioner är krävande och tidskrävande.

För en liten del av patienterna förbättras inte nervsmärtan i nedre extremiteterna även om nervrötterna frigörs under operationen.

Nya operationer

Efter en steloperation kan en ny operation behövas om fixeringsanordningen lossnar eller brister – oftast på grund av bristande förbening.

Ibland behöver man också överväga nya operationer på grund av nya förslitningsförändringar i kotmellanrummen i anslutning till det stelopererade området.

Riskerna förknippade med operation kan minimeras genom att förbereda sig väl inför operationen.

Uppdaterad 17.8.2018