Gå till sidans innehåll

Instabilitet i axeln

Upprepade luxationer av axelleden eller rädsla för ytterligare luxationer är tecken på instabilitet i axelleden.

Instabilitet betyder inte att man har konstant smärta i axelleden.

Instabilitet i axelleden är ofta en följd av att axeln har gått ur led. Trots rätt behandling får många människor instabilitetssymtom efter en luxation på platsen för skadan.

Särskilt yngre patienter löper risk att utveckla instabilitet efter en första traumatisk urledvridning.

Luxation är vanligast hos män under 30 år. Särskilt hos personer över medelåldern kan skadan åtföljas av andra skador, såsom skador på rotatorkuffen.

Läkarens bedömning omfattar en undersökning av axelledens rörelseomfång, muskelstyrka och stabilitet i olika rotationsriktningar. Så här observeras eventuell mekanisk instabilitet och rädslan för urledvridning.

Det kan förekomma ökad rörlighet i axelleden i endast en riktning, men vissa patienter kan också ha generell hypermobilitet.

Ihållande mekanisk instabilitet i axelleden är en indikation för kirurgisk behandling.

Kirurgisk behandling

När man planerar den fortsatta behandlingen hänvisas patienten ofta till en fysioterapeut redan före operationen. Detta underlättar också rehabiliteringen efter operationen.

Den kirurgiska metod som används är utformad för varje enskild patient. Ingreppen kan göras genom endoskopi, men öppen kirurgi används också för att behandla symtomen.

Uppdaterad 15.8.2018