Gå till sidans innehåll

Bedövning och narkos vid ledproteskirurgi

Ledproteskirurgi utförs antingen under narkos eller med bedövning i nedre delen av kroppen mellan ryggkotorna. Båda metoderna är säkra och möjliggör ett bra operationsresultat.

Ledproteskirurgi utförs antingen med spinalbedövning (ryggmärgsbedövning) eller generell anestesi (narkos).

Vid spinalbedövning är dina nedre extremiteter bedövade under operationen och du kan få avslappnande läkemedel intravenöst. Då kan du halvsova under hela operationen. Du kan också lyssna på musik under operationen.

Båda metoderna är säkra och möjliggör ett bra operationsresultat.

Hänsyn tas till dina önskemål och ditt tillstånd

Strävan är en så säker och behaglig narkos eller bedövning som möjligt med hänsyn till dina grundsjukdomar och dina egna önskemål. Före operationen får du behövliga medicineringsföreskrifter och anvisningar om hur länge du ska låta bli att äta före operationen.

Vid själva operationen får du övervakningsutrustning på bröstkorgen, bland annat för observation av hjärtrytmen och syremättnaden i blodet.

Vanligen läggs en venkanyl på handryggen genom vilken du får vätska och läkemedel som du behöver.

Uppdaterad 24.8.2017