Gå till sidans innehåll

Armbågens anatomi

Armbågen har tre leder som gör det möjligt att sträcka ut, böja och rotera den.

Underarmens ben är strålbenet och armbågsbenet. Armbågsbenet är fäst vid överarmsbenet med en gångjärnsled, och strålbenet roterar runt armbågsbenet.

Underarmens rotationsrörelse kallas pronation (vänstra armens rotation medurs) eller supination (vänstra armens rotation moturs).

Rörelsen styrs och stöds av muskler och senor.

Uppdaterad 12.9.2019