Gå till sidans innehåll

Högt fotvalv

Högt fotvalv orsakas av en obalans i funktionen av senor och muskler i foten och fotleden.

Plattfot och högt fotvalv är felställningar som orsakar ryggsmärta utöver smärta i de nedre extremiteterna.

Högt fotvalv kan bli värre med tiden eller förbli oförändrat.

Orsaken till högt fotvalv kan vara en medfödd eller senare neurologisk sjukdom eller efterverkningar av en sen- och muskelskada. Det är möjligt att orsaken till högt fotvalv inte går att hitta.

Även en strukturellt normal fot kan uppträda och visa symtom som högt fotvalv på grund av steg som lutar utåt (supination).

Förutom den kliniska undersökningen undersöks fotvalvet med en stående fotleds- och fotröntgenundersökning och, om man misstänker en neurologisk orsak, en ENMG-undersökning.

Typiska symtom som är förknippade med högt fotvalv är olika problem med akillessenan och fotledsstukningar. Ett felaktigt läge eller steg kan också leda till en rispning i senstrukturerna (peroneus split) eller belastningsfrakturer i fotbenen.

Om bågfoten orsakas av en obalans i muskler och senor är den primära behandlingen alltid fysioterapeutiska övningar.

Kirurgisk behandling

Före kirurgisk behandling av högt fotvalv är det bra att ta reda på de bakomliggande orsakerna till felställningen. Vid behov konsulterar läkaren en neurolog.

Den kirurgiska behandlingsmetoden väljs individuellt. Om möjligt försöker man undvika att förbeningsåtgärder som gör foten och fotleden stel.

Steloperation är den enda kirurgiska behandlingen vid svår artros, ledinstabilitet och missbildningar i foten.

Uppdaterad 24.8.2018