Gå till sidans innehåll

Inklämningssyndrom i höften

Inklämningssyndrom i höften drabbar vanligtvis fysiskt aktiva personer under 30 år.

Vid FAI-syndrom, dvs. inklämningssyndrom i höften, och associerad mekanisk nötning uppstår smärta när höften böjs och roteras samtidigt.

En inklämd höft kan vara helt symtomfri, varvid den inte kräver behandling. Den exakta orsaken till inklämningssyndrom i höften är inte känd. Möjliga orsaker har ansetts vara en förändring i det övre lårbenets tillväxtplatta på grund av avvikande belastning eller en glidning av tillväxtlinjen (epifysiolys).

Behandling

Den viktigaste behandlingen är att delta i ett brett utbud av fysiska aktiviteter och att välja sådana som inte orsakar symtom.

I svåra fall kan man överväga en magnetröntgenundersökning och en titthålsoperation av höften för att omforma höften till en mer normal form.

Uppdaterad 16.8.2018