Gå till sidans innehåll

Vad kan jag förvänta mig av ledprotesoperationen?

Det primära målet med ledprotesoperationen är att förbättra din rörlighet, minska smärtan och göra det lättare för dig att klara av vardagen. Motion och muskelträning är avgörande för att uppnå ett bra resultat.

Ledproteserna är av god kvalitet och de är hållbara. Man uppskattar att tio år efter operationen kommer cirka 95 procent av knäledsproteserna att vara på plats och fungera normalt.

En ledprotes eliminerar vanligtvis ledvärken och gör att du kan leva ett normalt liv. Dock handlar det om en ledprotes och dess funktion motsvarar inte fullständigt en egen frisk led och kan därför kännas annorlunda. Till exempel går det i allmänhet inte att springa med en knäledsprotes och det är svårt att ställa sig på knä och sätta sig på huk.

Även om en ledprotesoperation i regel inte påtagligt kan förbättra ledens rörelseomfång, är resultatet av en lyckad operation en smärtfriare led med tillräckligt rörelseomfång.

Operationen kan även medföra bättre möjligheter till exempel för motion.

Kan jag själv påverka slutresultatet av operationen?

Ledproteskirurgi ger den bästa hjälpen mot smärtan. En liten del av patienterna har dock ibland smärtor efter operationen. Det går inte alltid att hitta orsaken ens med noggranna undersökningar.

Det tar tid att återhämta sig efter en ledprotesoperation och det slutliga resultatet av operationen kan bedömas först efter cirka ett år. Din egen aktivitet är av avgörande betydelse för ett lyckat resultat.

Om det blir knappt med motion och muskelvård på egen hand kan den opererade leden bli stel och inte ge ditt ben det stöd det behöver.

Kan jag återgå till fysiska aktiviteter?

Med knä- och höftledsproteser kan du i allmänhet återgå till fysiska yrken och de flesta motionsformer. Grenar med höga hälstötar så som löpning och hoppgrenar kan dock öka slitaget på ledprotesens glidytor.

Uppdaterad 24.8.2017