Olika ryggoperationer

De vanligaste orsakerna till ryggkirurgi är diskbråck, spinal stenos och felställning av ryggkotorna i ryggen.

Operationerna utförs vanligen under narkos.

Haitarin otsikkotaso2
Diskbråcksoperation

De flesta diskbråcksoperationer utförs på grund av outhärdlig eller långvarig smärta.

Operationen görs genom ett litet snitt med hjälp av mikroskop. Vid ingreppet avlägsnas diskbråcket och nervrotens inklämning frigörs.

Du kan vanligtvis skrivas ut följande dag efter operationen. Under 4–6 veckor bör man undvika att böja ryggen kraftigt eller att lyfta tungt.

Hos de flesta patienterna lindras smärtan i nedre extremiteterna väl efter operationen, en del har viss ryggsmärta efter operationen och ett litet antal har kronisk smärta i nedre extremiteterna.

Dekompressionsoperation, eller operation för friläggning av nerven

Patientens individuella anatomi påverkar valet av operationsmetod; vissa operationer görs med hjälp av mikroskop.

Operationens omfattning, dvs. hur många kotmellanrum som ska frigöras, påverkar återhämtningstiden. Efter en enkel frigörelse av kotmellanrum kan man ofta lämna sjukhuset dagen efter operationen.

Under 4–8 veckor efter en frigörande operation i ländryggraden bör man undvika att böja ryggen kraftigt eller att lyfta tungt.

Vanligtvis görs operationen genom att frigöra nerverna. Ibland kombineras detta på basis av en individuell bedömning med en steloperation.

För de flesta patienter är operationsbehandling en bra lösning på deras symtom på fönstertittarsjuka, så att de kan gå längre sträckor och funktionsförmågan förbättras.

Den mest betydande lindringen av symtomen sker inom 3 till 6 månader efter operationen. Det är dock inte säkert att patienten blir helt symtomfri, utan vissa symtom i de nedre extremiteterna (t.ex. känselbortfall eller domningar) kan kvarstå.

Steloperation

En steloperation används när ryggsmärtan tros bero på onormal rörelse i kotmellanrum eller när det finns ett behov av att korrigera en felställning i ryggen eller förhindra att felställningen förvärras.

Syftet med en steloperation är att göra kotmellanrummet styvare så att den blir orörlig. Ingreppet kan utföras på ett eller flera kotmellanrum.

Steloperationen utförs i första hand genom att använda ben från patienten själv, det erhålls i samband med en operation för att frigöra nerver eller vid behov från bakre tarmbenskammen.

Nästan alltid används ett system av titanstödskruvar för steloperationer; vid behov kan stödramar placeras i kotmellanrummet. Dessa fästelement behöver inte tas bort senare.

Vanligtvis placeras ett eller två drän i operationsområdet för att samla upp eventuell blödning som samlas i området. Dessa drän tas bort den första eller andra dagen efter operationen.

Beroende på operationens omfattning tar operationen mellan två och åtta timmar. Man skrivs ut från avdelningen inom tre till fem dagar efter operationen.

Man bör undvika att böja ryggen och att lyfta och bära tungt under tre månader efter operationen.

friläggning av nerven; steloperation; smärta i nedre ryggraden; smärta i övre ryggraden; konstaterande av ankyloserande spondylit; öm ryggrad; kotförskjutning i ryggraden; sned ryggrad; knäppande ryggrad; degeneration av ryggraden behandling; inflammation i ryggraden; degenererad ryggrad; fraktur i ryggraden; ryggradens struktur; ryggrad degeneration; sänkning av ryggradskotorna; ankyloserande spondylit och yrsel; osteofyt i ryggraden; ryggrad reumatism; ryggrad cancer; artros i höften och ryggsmärta; öm ryggradskota; ryggraden knäpper; smärta i ryggraden; kinesiotejpning rygg anvisning; ont i nedre ryggen när man sover; handrygg smärta; ankyloserande spondylit smärta; magnetundersökning av ryggraden; sjukdomar i ryggraden; ryggrad smärta i övre ryggen; artros rygg; ryggrad förträngning; ont i mitten av ryggraden; ryggrad smärta i nedre ryggen; ryggradsfraktur; ryggrad skolios; ankyloserande spondylit undersökning; artros och smärta i nedre ryggen; artros i ryggraden; rygg artros; rygg si-led; artros i ryggkotorna; förträngning i ryggraden operation; smärta i nedre delen av ryggraden; den nedersta kotan i ryggraden; ryggradsartros; felställningar i ryggraden; öppning av ryggraden; facettlås i ryggraden; nervkompression i ryggraden; ryggradsnerver; spricka i ryggraden; infektion i ryggraden; spändhet i ryggraden; förstelning av ryggraden; stelhet i ryggraden; sänkning av ryggraden; magnetundersökning av ryggraden pris; manipulation av ryggraden; problem i ryggraden; hålighet i ryggraden; osteokondros i ryggraden; diskbråck i ryggraden; ryggradens ändplatta; värk i ryggraden; stretchning av ryggraden; stela muskler bredvid ryggraden; smärta bredvid ryggraden; ryggrad intervertebraldiskdegeneration; ryggraden böjs inte; ryggrad nerver; ryggrad och kotor; stel ryggrad symtom; ryggrad gymnastik; ryggraden stelnar; ryggrad stelhet; spinal stenos; ryggrad öm vid tryckning; ryggrad smärta i nacken; ryggrad öm; ryggrad förslitning; ryggrad lås; ryggrad magnetundersökning; ryggrad fraktur symtom; ryggrad kota smärta; ryggrad leder; ryggrad artros; svank i ryggraden; ryggrad blivit rak; ryggraden knakar; ryggrad brännande smärta; ryggrad utbuktning; ryggrad struktur; ryggrad behandling av degeneration; ryggrad hållning; ryggrad röntgen; ryggrad röntgenbild; ryggrad s1; ryggrad sjukdomar; ryggrad rätas ut; ryggrad inflammation; ryggrad inflammation symtom; ryggrad besvär; ryggrad stretchning; ryggraden värker; ont i ryggraden; ryggradsfraktur symtom; ankyloserande spondylit och arbetsförmåga; ankyloserande spondylit ledvärk; ankyloserande spondylit ärftlighet; ankyloserande spondylit si-led; ankyloserande spondylit; ryggrad; ankyloserande spondylit symtom; ankyloserande spondylit test; ryggradskotor; ryggradsdegeneration; ankyloserande spondylit trötthet; ryggrad kotor; ryggkota; ryggradssmärta; ryggradssmärta mellan skulderbladen; ankyloserande spondylit kost; symtom på ankyloserande spondylit; människans ryggrad; diskbråcksoperation; dekompressionsoperation

Kyllä

Uppdaterad  9.3.2023