Siirry sivun sisältöön

Selkäleikkaukset

Välilevytyrä, selkäydinkanavan ahtaus ja selän nikamien virheasennot ovat tavallisimmat syyt selän leikkauksiin.

Leikkaukset tehdään yleensä nukutuksessa.

Suurin osa välilevytyräleikkauksista tehdään sietämättömän tai pitkittyneen kivun vuoksi.

Leikkaus tehdään pienestä viillosta mikroskooppiavusteisesti. Toimenpiteessä välilevytyrä poistetaan ja hermojuuren pinne vapautetaan.

Tavallisesti leikkauksen jälkeen voi kotiutua seuraavana päivänä. Voimakkaita selän taivutuksia ja raskaita nostoja on vältettävä 4 - 6 viikon ajan.

Suurin osa potilasta saa leikkaushoidosta hyvän avun alaraajakipuun, osalle potilaistan jää leikkauksen jälkeen jonkinasteisia selkäoireita ja pienelle osalle kroonisia alaraajaoireita.

Potilaan yksilöllinen anatomia vaikuttaa leikkausmenetelmän valintaan; osa leikkauksista tehdään mikroskooppiavusteisesti.

Toimenpiteen laajuus eli vapautettavien nikamavälien määrä vaikuttaa toipumisaikatauluun. Yhden nikamavälin vapautuksen jälkeen kotiutuminen onnistuu usein jo leikkausta seuraavana päivänä.

Lannerangan vapautusleikkauksen jälkeen voimakkaita selän taivutuksia ja raskaita nostoja on vältettävä 4 - 8 viikon ajan.

Yleensä leikkauksessa selvitään hermojen vapauttamisella. Joskus tähän liitetään yksilöllisen harkinnan perusteella luudutusleikkaus.

Suurin osa potilaista saa leikkaushoidosta hyvän avun katkokävelyoireeseensa niin, että kävelymatka pitenee ja toimintakyky paranee.

Merkittävin oireiden lievittyminen tapahtuu 3 - 6 kuukauden kuluessa leikkauksesta. Täysin oireettomaksi potilas ei kuitenkaan välttämättä tule, vaan jonkinasteista alaraajaoireilua (esimerkiksi tunnottomuutta tai puutumista) saattaa jäädä.

Luudutus- eli jäykistysleikkaukseen päädytään silloin, kun selkäkivun oletetaan johtuvan nikamavälin poikkeavasta liikkeestä tai silloin, kun on tarve korjata selän virheasentoa tai estää virheasennon eteneminen.

Luudutusleikkauksen tavoitteena on nikamavälin jäykistäminen liikkumattomaksi. Toimenpide voidaan tehdä yhteen tai useampaan nikamaväliin.

Luudutusleikkaus tehdään käyttämällä ensisijaisesti potilaan omaa luuta, tätä saadaan hermojen vapautuksen yhteydessä tai tarvittaessa suoliluun takaharjasta.

Lähes aina luudutusleikkauksissa käytetään titaanisia tukiruuvijärjestelmiä, tarvittaessa nikamaväliin voidaan asettaa tukikehikoita. Näitä kiinnittimiä ei tarvitse myöhemmin poistaa.

Leikkausalueelle asetetaan yleensä 1 - 2 laskuputkea, jotka keräävät leikkausalueelle kertyvän verenvuodon. Nämä laskuputket poistetaan ensimmäisenä tai toisena päivänä leikkauksen jälkeen.

Leikkaus kestää toimenpiteen laajuuden mukaan 2 - 8 tuntia. Osastolta kotiutuminen tapahtuu 3 - 5 päivän kuluessa leikkauksesta.

Selän taivutuksia ja raskaita nostamisia ja kantamisia on vältettävä 3 kuukauden ajan leikkauksen jälkeen.

Päivitetty 24.8.2018