Siirry sivun sisältöön

Syöpäkipu ja syövän muut yleiset oireet

Syövän alkuvaiheessa vain osalla potilasta on kipua. Muutkin oireet ovat usein vähäisiä tai niitä ei ole lainkaan. Kun syöpään on parantava hoito, kipu ja muut oireet tavallisimmin lievittyvät.

Uusiutuneessa tai etäpesäkkeitä lähettäneessä syövässä kipu on yleisempää. Useimmilla potilaista on myös muita oireita, joista tavallisimpia ovat uupumus, heikkous, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, ummetus, hengenahdistus ja unettomuus.

Oireisiin vaikuttaa syöpäkasvaimen ja sen etäpesäkkeiden koko ja sijainti. Myös syöpään annettu hoito, potilaan ikä, yleistila ja muut sairaudet vaikuttavat potilaan oireisiin.

Jokainen syöpä oireilee eri tavalla

Kaikki kokevat syöpäoireet eri tavalla ja siksi jokaiselle potilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Siinä pyritään ottamaan huomioon oireiden voimakkuus, määrä ja se, miten ne heikentävät potilaan elämänlaatua.

Mitä enemmän oireita potilaalla on, sitä suurempaa taakkaa hän kantaa ja sitä enemmän elämänlaatu kärsii. Pelkkä syöpäkipu voi heikentää elämänlaatua merkittävästi, myös aiheuttamalla ahdistusta ja pelkoa.

Oireiden häiritsevyys vaihtelee yksilöllisesti. Kipulääkitys suunnitellaan niin, että lääkkeiden haittavaikutukset, esimerkiksi ummetus tai väsymys, eivät lisää potilaan oirekuormaa ja heikennä elämänlaatua entisestään.

Syöpäkivun ja muiden oireiden hoito onkin tärkeä suunnitella kokonaisuutena niin, että tavoitteena on syöpäsairauden ja siihen liittyvien fyysisten ja psyykkisten oireiden aiheuttaman kärsimyksen minimoiminen.

Oireita lievittävää hoitoa jatketaan

Mitä pidemmälle syöpä on edennyt, sitä selkeämmin hoidon tavoitteena on oireiden lievittäminen. Vaikka syöpää ei enää voitaisi parantaa, voidaan potilaan fyysistä ja psyykkistä vointia tukea monin eri tavoin.

Potilas on se, joka määrittää oireiden voimakkuuden ja haitan. Yhdellä hankalin oire voi olla jatkuva, yölläkin valvottava selkäkipu, toisella päivittäinen pahoinvointi ja ruokahaluttomuus, kolmannella sietämätön kutina.

Kuvan kaltaisia oirekyselyjä hyödynnetään syöpäkivun hoidon suunnittelussa (kuva suurenee klikkaamalla).

Jotta potilaan kokemus oireista välittyisi oikein hoitohenkilökunnalle, hoidon suunnittelussa käytetään usein apuna oirekyselylomakkeita.

Syöpään sairastuminen on useimmille psyykkinen kriisi. Ahdistus ja masennus ovat luonnollisia reaktioita henkilöllä, jolla todetaan vaikea sairaus.

Hoidon alettua monen syöpäpotilaan mielialaoireet lievittyvät, varsinkin jos sairaudesta paraneminen arvioidaan todennäköiseksi. Joskus käy myös niin, että erilaiset tunteet ja kysymykset heräävät vasta kun intensiivinen hoitojakso on käyty läpi.

Jo syövän alkuvaiheessa ilmaantunut kipu saattaa kuitenkin pitkittää alkuvaiheen ahdistus- ja mielialaoireita, sillä kipu muistuttaa sairaudesta päivittäin. Toisaalta masennus ja ahdistus saattavat voimistaa kivun kokemusta ja kivusta aiheutuvaa haittaa.

Psyykkisistä voimavaroista huolehtiminen onkin hyvin tärkeä osa syöpäkivun hoitoa. Kun psyykkisiin voimavaroihin panostetaan potilas jaksaa myös syöpähoidoissa paremmin.

Päivitetty 6.3.2019