Siirry sivun sisältöön

Paras hyöty lääkehoidosta

Tämä itsehoitopaketti on suunnattu erityisesti pitkäaikaisesta kivusta kärsivälle. Ymmärrä, miten lääkehoito rakentuu, ja tiedä, mitä potilaana voi tehdä pitkäaikaisen kipulääkityksen onnistumiseksi.

Kipulääkitys suunnitellaan yksilöllisesti

Kipulääkitys on tärkeä osa pitkäaikaisen kivun hoitoa. Lääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden kipulääkityksen turvallisuus. Lääkevalintoihin ja annostuksiin vaikuttavat kivun voimakkuuden ja luonteen lisäksi potilaan perussairaudet ja muu lääkitys. Lääkehoidon onnistumiseksi on tärkeää, että hoitosuhde on avoin ja luottamuksellinen.

Lääkäriltä ja sairaanhoitajalta saat tietoa sinulle suunnitellusta kipulääkityksestä ja sen parhaasta käyttämisestä. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi:

  • miksi kyseinen lääkitys on sinulle valittu ja kuinka se vaikuttaa

  • milloin ja miten kipulääkettä käytetään

  • onko kyseessä pysyväksi suunniteltu vai määräaikainen kipulääkitys

  • milloin lääkkeen vaikutus alkaa

  • minkälaisia haittavaikutuksia kipulääkkeeseen voi liittyä ja miten niiden kanssa voi pärjätä

  • liittyykö lääkkeen käyttöön laboratorioseurantaa tai muuta erityistä.

Hyvä tietää lääkehoidon rakentumisesta

  1. Sopivan kipulääkityksen löytäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Pitkäaikaista kipua hoidetaan pääsääntöisesti säännöllisesti otettavilla kipulääkkeillä. Kun kipu on jatkunut jo pidempään, on harvoin mahdollista viedä kipua nopeasti pois kipulääkkeillä. Sopivan kipulääkityksen rakentaminen vaatii aikaa.

  2. Usein kipulääkitys aloitetaan pienellä annostuksella, ja annosta nostetaan lääkärin ohjeen mukaan määrävälein. Se, kuinka nopeasti lääkkeen annosta nostetaan, riippuu lääkkeestä ja potilaasta.

  3. Säännöllisesti otettavat kipulääkkeet kannattaa ottaa joka päivä samaan aikaan. Näin lääkkeen vaikutus elimistössäsi pysyy tasaisena. Kipulääkkeen kanssa samanaikaisesti otetut muut lääkkeet sekä ruokailu voivat vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen tai sivuvaikutusten ilmenemiseen. Tarkista lääkkeen mukana tulevasta ohjeesta, apteekista tai hoitopaikastasi, otetaanko sinulle määrätty lääke tyhjään vatsaan vai aterian yhteydessä.

Pysy ajan tasalla lääkehoidostasi

Pyydä hoitavalta lääkäriltä lääkehoitokortti, johon on merkitty selkeästi kipulääkkeen nimi, lääkkeen annostus ja lääkkeen oton ajankohta. Lääkehoidosta vastaava lääkäri tulee olla selvästi sovittuna. Lääkkeiden hakeminen useammalta lääkäriltä voi sotkea kipulääkityksen ja altistaa sinut sivuvaikutuksille.

Hallitse kipulääkkeiden haittavaikutukset

Lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Kipulääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset ilmenevät usein lääkehoidon alussa. Tämän vuoksi kipulääke aloitetaan yleensä pienellä annoksella ja annosta nostetaan asteittain. Näin parannetaan lääkkeen siedettävyyttä ja vähennetään haittavaikutuksia.

Hyödyt kipulääkkeestä tulevat usein vasta myöhemmin. Kipulääkettä tuleekin käyttää riittävän pitkään, yleensä seuraavaan sovittuun hoitokontaktiin asti, hyödyn arvioimiseksi. Vaikkei kipu heti lievity, älä nosta annostusta omatoimisesti äläkä lopeta kipulääkettä ottamatta yhteyttä sinua hoitavaan terveydenhuollon yksikköön.

Haittavaikutusten lievittäminen on yksi syy lääkityksen asteittaiseen rakentamiseen. Haittavaikutuksia, kuten suun kuivumista tai ummetusta, voidaan helpottaa - lue lisää:

Mikä herättää usein kysymyksiä?

Seuraavassa voit tutustua kysymyksiin, jotka tulevat usein esille sairaanhoitajan vastaanotolla ja puhelinneuvonnassa.

Mikä Omakanta on?

Omakanta on lakisääteinen kansalaisten henkilökohtainen verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja hoidostasi ja lääkityksestäsi. Palvelua pääset käyttämään Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteessa omakanta.fi. Kirjautuaksesi sinulla tulee olla pankkitunnukset, sähköinen henkilökortti (HST-kortti) tai mobiilivarmenne.Omakanta hyödyntää muita Kanta-palveluja. Terveydenhuolto on liittynyt Kanta-palveluihin, joten tallennetut tiedot näkyvät kansalaiselle. Sieltä näet reseptit, hoitoon liittyvät kirjaukset, laboratorio- ja röntgentutkimukset. Palvelun käyttäjänä sinulla on pääsy informaatioiden, suostumusten ja luovutuskieltojen hallintaan sekä tahdonilmaisuihin. Näet myös sekä reseptien että terveystietojesi luovutukset Kanta-palveluista. Omakannan kautta pääset kirjautumaan myös Kelan asiointipalveluun.

Miksi pitää ottaa kipulääkettä joka päivä, vaikka minulla ei ole kipua kuin kymmenenä päivänä kuukaudessa?

Pitkäaikaisen kivun hoitoon käytetään lääkkeitä, joiden teho ja myös siedettävyys perustuvat säännölliseen annosteluun. Nämä lääkkeet eivät toimi tarvittaessa annosteltuina.

Olen käyttänyt lääkettä kaksi päivää, eikä se auta kipuun. Lopetanko lääkkeen?

Pitkäkestoisen kivun hoitoon käytettävien kipulääkkeiden kipua lievittävän vaikutuksen alku riippuu lääkkeestä, mutta yleensä se vaatii muutamista päivistä muutamiin viikkoihin.

Jatka siis kipulääkitystä ohjeen mukaan seuraavaan sovittuun hoitokontaktiin asti. Jos kiputilanne on hyvin vaikea eikä lääkitys tunnu lainkaan auttavan, niin ota yhteyttä hoitopaikkaasi ohjeiden saamiseksi.

Lääkärin määräämä lääkkeen annos ei auta. Voinko tuplata annoksen heti?

Se kuinka nopeasti kipulääkkeen annosta voi nostaa, riippuu sekä potilaan kiputilasta että valitusta lääkkeestä. Usein kipua lievittävän vaikutuksen alkaminen kestää muutamista päivistä muutamaan viikkoon.

Annoksen nopea korottaminen aiheuttaa helposti haittavaikutuksia ja voi joissain tilanteissa olla jopa vaarallista. Älä siis tee omatoimisia annosnostoja.

Koen aloitetusta lääkkeestä haittavaikutuksia. Voinko lopettaa lääkkeen heti?

Usein on niin, että haittavaikutukset korostuvat lääkehoidon alussa ja tilanne helpottaa vähän ajan kuluttua. Tarkista, että olet huomioinut kaikki kipulääkkeen käyttöön liittyvät ohjeet.Jos haittavaikutukset ovat hyvin voimakkaita, niin ota yhteyttä hoitopaikkaasi ohjeiden saamiseksi.

Olen menossa juhliin. Voinko ottaa alkoholia lääkehoitoni aikana?

Alkoholi voimistaa monien keskushermoston kautta vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksia ja myös toisin päin, eli alkoholin vaikutus voi olla yllättävän voimakas lääkehoidon aikana.

Keskushermoston kautta vaikuttavia kipulääkkeitä ovat esimerkiksi osa hermovauriokivun lääkkeistä, opioidit, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, psykoosilääkkeet sekä lihasrelaksantit. Lääkkeen ja alkoholin yhteisvaikutuksena väsyttävä vaikutus voimistuu ja havainto- ja koordinaatiokyky, tasapaino sekä muisti heikentyvät.

Runsas alkoholin käyttö ei koskaan ole viisasta keskushermoston kautta vaikuttavien lääkkeiden käytön aikana. Keskustele asiasta lääkärisi tai sairaanhoitajan kanssa turvallisen ratkaisun löytämiseksi

Vaikuttavatko minulle määrätyt kipulääkkeet autolla-ajokykyyni?

Monet kivun hoitoon käytettävät lääkkeet voivat väsyttää ja heikentävät huomiokykyä. Osa lääkkeistä voi myös aiheuttaa häiriöitä näöntarkkuudessa.

Uutta masennus- tai epilepsialääkettä aloitettaessa onkin hyvä seurata mahdollisia haittavaikutuksia ja pidättäytyä autolla ajosta, kunnes oireisto on tasaantunut. Lääkeannoksen vakiinnuttua autolla-ajolle ei yleensä ole estettä.

Opioideilla on masennus- ja epilepsialääkkeitä selkeämpi tarkkaavaisuutta ja liikkeiden ohjausta heikentävä vaikutus, eikä autolla tule ajaa kahteen viikkoon lääkkeen aloittamisen tai annosnoston jälkeen. Kahdessa viikossa elimistö mukautuu opioidiin tai sen uuteen annokseen, ja autolla ajamista voi yleensä jatkaa turvallisesti.

Ajoneuvoa ei koskaan saa kuljettaa, jos kokee lääkkeen vaikuttavan havaintokykyyn tai väsyttävän.

Olen lähdössä ulkomaille. Tarvitsenko lääkityksestäni todistuksen viranomaisia varten?

Ulkomaille lähtiessä tulee aina ottaa mukaan kipulääkkeet alkuperäisissä pakkauksissaan ja sähköisten reseptien tulosteet, potilasohje tai lääkärin todistus lääkityksestä.

Eri maiden ja eri lääkkeiden välillä on eroja siinä, mitä ja kuinka paljon lääkkeitä voi matkalle ottaa. Huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä koskevat tiukemmat rajoitukset. Lisätietoja saat Tullin ja Fimean sivuilta sekä kohdemaan suurlähetystöstä tai viranomaisilta.

Mistä saan lisätietoa minulle määrätyistä lääkkeistä?

Lääkitykseen liittyvissä asioissa sinua ohjaa kipulääkityksen määrännyt lääkäri. Sairaanhoitaja neuvoo käytännön lääkehoidon asioissa.

Tietoa lääkkeistä voit saada myös apteekin henkilökunnalta sekä potilaille suunnatusta Lääkeoppaasta Terveyskirjaston sivuilta.

Voinko ottaa puolisoni tai tuttavani kipulääkkeitä?

Lääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden potilaat, sairaudet ja koko lääkitys, eikä ole turvallista käyttää lääkkeitä, joita lääkäri ei ole sinulle määrännyt.

Päivitetty 14.5.2019