Siirry sivun sisältöön

Hermojen puudutukset

Ääreishermojen tai hermopunoksen puudutus on tehokas tapa lievittää leikkauksesta aiheutuvaa kipua. Puuduttamalla leikkausalueelta tuleva hermo voidaan estää kipuviestin kulkeminen keskushermostoon.

Hermopunosten tai suurten ääreishermojen puudutuksilla voidaan lievittää kyseisen hermon alueelta tulevaa kipua. Puudute estää kipuviestin välittymisen hermoa pitkin aivoihin. Näin kivun tunnetta ei pääse syntymään.

Hermopunoksilla tarkoitetaan hermojen muodostamaa verkkomaista rakennetta, joka syntyy kun ne haarautuvat ja liittyvät toisiinsa. Niitä puuduttamalla voidaan lievittää erityisesti ylä- ja alaraajojen leikkausten aiheuttamaa kipua. Esimerkiksi olkapunospuudutuksella voidaan lievittää kipua yläraajassa. Reisi- tai lonkkahermon puudutuksella voidaan vastaavasti hoitaa alaraajan alueen leikkauksen jälkeistä kipua.

Puudutukset laitetaan yleensä jo ennen leikkausta ja usein oikean kohdan löytämisessä käytetään apuna ultraääntä. Puudutuksen laittaa anestesialääkäri. Puudutuksen rinnalla voidaan käyttää suun kautta tai laskimoon annosteltavia kipulääkkeitä leikkauksen jälkeen.

Kipuviestien välittymisen lisäksi puudutus alentaa kosketustuntoa ja lihasvoimaa. Hermo tai hermopunos voidaan puuduttaa muutamaksi tunniksi pistämällä kerta-annos puudutetta hermon ympärille. Tunto ja lihasvoima palaavat hiljalleen puudutuksen väistyessä.

Jatkuva puudutus saadaan kun hermon lähelle laitetaan katetri ja sen kautta puudutusainetta jatkuvana infuusiona. Puudutteen vaikutuksesta kosketustunto on alentunut, raaja tuntuu puutuneelta ja myös lihasvoima voi olla jonkin verran alentunut.

Puudutusaineen vaikutus voidaan testata painelemalla puudutettua aluetta kylmällä, esimerkiksi jääpalaa käyttäen. Kylmätuntemuksen puuttuminen tai heikentyminen kertoo puudutusaineen vaikuttavan.

Päivitetty 7.8.2017