Siirry sivun sisältöön

Pitkäaikaisesta kivusta kärsivät potilaat

Pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan oman kipulääkityksen turvaaminen leikkauksen yhteydessä on tärkeää. Jo ennestään käytössä olevat lääkkeettömät kivunhallintakeinot kannattaa muistaa myös leikkauksen jälkeisessä tilanteessa.

Pitkäaikainen kipu ennen leikkausta on voi lisätä leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuutta ja pitkittymisen riskiä. Pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan tullessa leikkaukseen hänen normaalia lääkitystä jatketaan leikkaukseen asti. Potilas voi jatkaa lääkitystään leikkauksen jälkeen heti, kun hän pystyy juomaan tai syömään. Anestesialääkäri antaa tarvittaessa yksityiskohtaiset ohjeet lääkityksestä leikkauksen yhteydessä ja sen jälkeen.

Painamalla otsikoita alla voit lukea, miten seuraavat lääkkeet sopivat pitkäaikaisesta kivusta kärsivälle:

Parasetamolin sekä parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteen käyttö soveltuu pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan leikkauskivun hoitoon. Jos potilaalla jo on parasetamolia ja kodeiinia sisältävä valmiste käytössä, sama annos ei välttämättä riitä lievittämään leikkauksen jälkeistä kipua. Tällöin annosta joko nostetaan tai leikkauskipua hoidetaan vahvemmalla opioidilla hoitavan nukutuslääkärin ohjeen mukaan.

Tulehduskipulääkkeet soveltuvat pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden leikkauksenjälkeisen kivun hoitoon. Jos potilaalla on jo tulehduskipulääke käytössä pitkäaikaiseen kipuunsa, ei toista tulehduskipulääkettä aloiteta sen rinnalla. Kahden eri tulehduskipulääkkeen yhteiskäyttö ei nimittäin paranna kivun lievitystä, vaan saattaa lisätä haittavaikutuksia.

Eräiden pitkäaikaisen kivun hoitoon käytettävien epilepsialääkkeiden, kuten gabapentiinin ja pregabaliinin käyttöä on tärkeä jatkaa leikkaukseen asti ja välittömästi leikkauksen jälkeen mahdollisten vierotusoireiden ehkäisemiseksi. Näillä lääkkeillä on suotuisa vaikutus myös välittömään leikkauksen jälkeiseen kipuun.

Pitkäaikaisen kivun hoidossa voidaan käyttää lisänä mielialalääkkeitä, joilla tehostetaan elimistön oman kipua jarruttavan mekanismin toimintaa. Jos potilaalla on mielialalääke käytössä, hän voi jatkaa sitä leikkaukseen asti ja useimmiten aloittaa sen käytön uudestaan leikkauksen jälkeen.

Tramadoli on heikko opioidi, jolla on myös epäsuoria kipua lievittäviä keskushermostoperäisiä vaikutuksia. Jos pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan säännölliseen lääkitykseen kuuluu tramadoli, sama annos ei välttämättä riitä lievittämään leikkauksen jälkeistä kipua. Tällöin annosta joko nostetaan tai leikkauksen jälkeistä kipua hoidetaan lyhytaikaisesti vahvemmalla opioidilla.

Jos potilaan säännölliseen kipulääkitykseen kuuluu opioidi, jatketaan sen käyttöä ja tarvittaessa nostetaan annosta lyhytaikaisesti leikkauksen yhteydessä. Potilaan elimistö on jo saattanut tottua säännölliseen opioidilääkitykseen ja se otetaan huomioon opioidin annostelussa. Anestesia suunnittelee opioidilääkityksen potilaskohtaisesti huomioiden leikkauksen sekä potilaan käyttämän lääkityksen.

Leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa läpilyöntikipuun, eli äkillisesti ja lyhytaikaisesti voimistuvaan kipuun, voidaan antaa lyhyt- ja nopeavaikutteista opioidia. Leikkauksen jälkeisen kivun lievittyessä palataan ennen leikkausta käytössä olleeseen annosteluun.

Puudutusten käyttö leikkauksen yhteydessä on turvallista ja suositeltavaa myös pitkäaikaisesta kivusta kärsivälle potilaalle. Suositeltava puudutus riippuu leikkauksesta.

Päivitetty 5.3.2019