Siirry sivun sisältöön

Mistä saan apua?

Pitkäaikaista kipua hoidetaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Pitkäaikaisesta kivusta kärsivän hoitopolkua sujuvoittaa se, että tieto kulkee joustavasti eri hoitopaikkojen kesken.

Perusterveydenhuolto

Valtaosa pitkäaikaisesta kivusta voidaan hoitaa kokonaan terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon lääkäri kartoittaa kivun sijainnin, luonteen ja voimakkuuden, tutkii potilaan, tekee diagnoosin ja aloittaa lääkityksen. Pitkäkestoisen kivun hoitoon kuuluva fysioterapeuttinen ohjaus ja harjoittelun tukeminen on myöskin järjestettävissä terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollossa on yleensä sujuvasti hoidettavissa esimerkiksi pitkäkestoinen niska-hartiaseudun lihasjännitykseen liittyvä päänsärky, fibromyalgia ja paikallinen alaselkäkipu.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoon pitkäaikaisesta kivusta kärsivät potilaat lähetetään silloin, kun perusterveydenhuollon selvitykset eivät ole johtaneet diagnoosiin tai kun pitkäaikainen kipu asianmukaisista hoitoyrityksistä huolimatta jatkuu kohtalaisena tai voimakkaana. Pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä potilaita tutkitaan ja hoidetaan useilla erikoisaloilla, esimerkiksi fysiatrialla, neurologialla ja kirurgialla. Potilas ohjautuu tietylle erikoisalalle sen mukaan, mitä tekijää pidetään kiputilanteen todennäköisimpänä lähtökohtana.

Kipuklinikat

Erikoissairaanhoidossa toimii myös monialaisia kipuklinikoita. Nämä klinikat toimivat moniammatillisina työryhminä, joissa potilaan hoitoon osallistuvat esimerkiksi eri erikoisalojen lääkärit, sairaanhoitajat, psykologit, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Kipuklinikoiden hoitoon ohjautuvat potilaat kärsivät tavallisimmin syöpään liittyvästä vaikeasta kivusta, vaikeahoitoisesta hermovauriokivusta, tuoreesta leikkauksen tai vamman jälkeisestä alueellisesta monimuotoisesta kipuoireyhtymästä (CRPS) tai kivusta, jonka hoitoon harkitaan voimakasta opioidilääkitystä. Nuoret aikuispotilaat, joilla on työkykyä heikentävä kiputilanne, voivat myös ohjautua kipuklinikan hoitoon.

Hyvä tiedonkulku auttaa eteenpäin

Eri hoitopaikkojen on hyvä tietää toisessa paikassa tehdyistä tutkimuksista, hoidosta ja suosituksista eteenpäin. Näin jatkohoito toteutuu mahdollisimman saumattomasti.

Päivitetty 10.8.2017