Siirry sivun sisältöön

Muuttuuko kivun kokemus iän myötä?

Rappeutuuko kipuhermosto iän myötä muun elimistön tavoin?

Ristiriitaisista tutkimustuloksista huolimatta vallitseva käsitys on, että kipua aistitaan myöhemmillä vuosilla hieman aiempaa herkemmin. On ajateltu, että elimistön oma kipua sammuttava järjestelmä mahdollisesti toimii iän myötä huonommin.

Psykologiset taidot ja tunneäly kehittyvät kuitenkin vielä eläkeiänkin jälkeen, joten vaikka kipu ehkä huomataan herkemmin, kipukokemusta osataan käsitellä jo paremmin.

Kokonaisvaltainen hoito avainasemassa

Kipukokemus muodostuu syvissä aivorakenteissa. Siihen vaikuttavat voimakkaasti sekä tunne, aivot, että muisti. Pelot, surut ja ahdistus saattavat voimistaa kivun kokemusta, minkä vuoksi iäkkään henkilön kokonaisvaltainen hoito näyttää helpottavan myös kipukokemusta, vaikka varsinainen kipuaistimus ei sinällään muuttuisi.

Päivitetty 15.11.2021