Siirry sivun sisältöön

Erikoistoimenpiteet

Joskus suun kautta otettu kipulääke ei riitä lievittämään kipua tai lääke aiheuttaa potilaalle hankalia haittavaikutuksia. Silloin lääkettä voidaan antaa esimerkiksi selkäydintä ympäröivään spinaalitilaan.

Spinaalinen kivunhoito

Potilaalle helpoin lääkkeiden annostelutapa on suun kautta. Joskus suun kautta otettu lääke ei kuitenkaan tehoa kipuun tarpeeksi hyvin tai annoksen nostaminen aiheuttaa potilaalle haittavaikutuksia. Tuolloin voidaan annostella kipulääkkeet ihon alle tai suonensisäisesti tai käyttää niin sanottua spinaalista kivunhoitoa. Spinaalinen kivunhoito sopii erityisesti potilaille, joiden kipu on vartalossa tai alaraajoissa.

Spinaalisen kivunhoidon toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa

Spinaalisen kivunhoidon toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa

Spinaalisessa kivunhoidossa kipulääkkeet annostellaan selkärankaan nikamahaarakkeiden alla olevaan epiduraalitilaan lähelle hermojuuria tai selkäydintä ympäröivään selkäydinnestetilaan. Spinaalisessa kivun hoidossa opioidi annostellaan lähelle vaikutuspaikkaansa ja silloin lääkettä tarvitaan antaa potilaalle vain hyvin pieniä annoksia ja lääkkeiden haittavaikutukset jäävät yleensä vähäisiksi. Kivunlievitys kuitenkin kohenee.

Hermosolmukkeen salpaus

Haimasyövästä aiheutuvaa vatsakipua voidaan lievittää hermosolmukkeen salpauksella. Hoito on kertaluontoinen, mutta voidaan tarvittaessa toistaa.

Haiman vieressä olevaan keliaka-nimiseen hermosolmukkeeseen ruiskutetaan puudutteen ja vahvan alkoholiliuoksen seosta. Silloin sen toiminta lamaantuu.

Toimenpide tehdään vatsanlaukun tähystyksessä paikallispuudutuksessa. Parhaimmillaan vatsakipu lievittyy useaksi kuukaudeksi.

Kylkivälihermojen puudutukset

Ääreishermojen puudutuksilla ei saada aikaan kovin pitkäaikaista kivunlievitystä, mutta toimenpidettä voidaan käyttää muun hoidon tukena. Esimerkiksi syövän rintakehään ja kylkiin aiheuttamaa kipua voidaan lääkityksen ohella lievittää kylkivälihermojen puudutuksella.

Pitkävaikutteisten puudutteiden vaikutus kestää pisimmillään viikon. Puudutus voidaan toistaa tarpeen mukaan.

Myös kirurgi voi auttaa

Syöpäkasvain voidaan poistaa tai sitä voidaan pienentää leikkauksella. Se vähentää usein kasvaimen aiheuttamaa kipua.

Syövän etäpesäkkeet saattavat myös aiheuttaa luumurtumia. Jos mahdollista, murtumasta aiheutuvaa kipua hoidetaan kirurgisin keinoin. Etäpesäkkeen heikentämää kantava luuta, esimerkiksi reisiluuta, voidaan jo ennen murtuman syntymistä lujittaa kirurgisesti luuhun kiinnitettävin tukiraudoin.

Myös hermoa painava tai ympäröivä kasvain voi aiheuttaa voimakasta kipua, johon lääkehoito ei aina tehoa. Silloin kirurgi voi katkaista selkäytimestä kulkevan kipuradan vaurioituneen hermon alueelta. Se jarruttaa hermosolujen kuljettamien kipuviestien pääsyä aivoihin, jolloin kipu lievittyy.

Kasvaimen aiheuttamaa mahasuolikanavan tai virtsateiden ahtautumisesta johtuvaa kipua ja muita oireita voidaan lievittää asettamalla putkimainen tukiverkko (”stentti”) avaamaan ahtaumaan. Tämä lievittää kipua ja muita oireita. Toimenpide tehdään tähystyksessä.

Spinaalikatetri teipataan paikoilleen
Lääkeaineannostelija
Kannettavan lääkeaineannostelijan kanssa voi liikkua ja tehdä normaaleja askareita
Katetrin suojaamiseen saa ohjeet ennen kotiutumista

Spinaalikatetri asetetaan selkään paikallispuudutuksessa. Toimenpidettä varten annetaan tarvittaessa kipu- ja rauhoittavaa lääkitystä. Ohuen neulan kautta anestesialääkäri pujottaa ohuen taipuisan letkun epiduraalitilaan tai selkäydinestetilaan. Katetri pujotetaan ihon alle ja teipataan huolellisesti paikoilleen. Katetri ei estä selällään makaamista tai normaalia liikkumista.

Katetriin liitetään kannettava lääkeannostelija. Lääkeaineseoksessa on yleensä opioidia ja puudutusainetta. Lisänä voidaan käyttää muita opioidin vaikutusta lääkeitä. Potilaan muuta lääkitystä jatketaan lääkärin ohjeen mukaan. Suun kautta annosteltavaa opioidiannosta voidaan yleensä vähentää tai kokonaan lopettaa. Lisäkipulääkkettä (läpilyöntikipulääke) käytetään tarvittaessa. Mahdollisia käytössä olevia hermovauriokivun lääkkeitä yleensä jatketaan spinaalisen kivun hoidon rinnalla.

Potilaalle sopivan lääkeaineseoksen löytäminen voi vaatia muutaman päivän sairaalahoidon. Sen jälkeen on mahdollista kotiutua jos potilaan yleisvointi sen sallii. Kotona spinaalinen kivun hoito jatkuu kotisairaanhoidon tuella. Lääkeannostelijan lääkekasetti vaihdetaan muutaman päivän välein. Spinaalista kivunhoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa kuukausien ajan. Kannettava lääkeannostelija mahdollistaa normaalin arkielämän kotioloissa.

Potilaalle sopivan lääkeaineseoksen löytäminen voi vaatia muutaman päivän sairaalahoidon. Sen jälkeen on mahdollista kotiutua jos potilaan yleisvointi sen sallii. Kotona spinaalinen kivun hoito jatkuu kotisairaanhoidon tuella. Lääkeannostelijan lääkekasetti vaihdetaan muutaman päivän välein. Spinaalista kivunhoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa kuukausien ajan. Kannettava lääkeannostelija mahdollistaa normaalin arkielämän kotioloissa.

Päivitetty 15.8.2018