Siirry sivun sisältöön

Kivunhoidon sanastoa

Tämä sanasto on koottu selittämään vierasperäisiä termejä ja käsitteitä, joita voi tavallisesti kohdata erilaisia kiputiloja hoidettaessa.

Tähän sanastoon on kerätty tavallisimpia kivunhoidon yhteydessä eteen tulevia sanoja.

Monista näistä asioista löydät lisätietoa Kivunhallintatalon Tietoa -osan sivuilta Pitkäaikainen kipu, Kipu leikkauksen jälkeen ja Syöpäkipu.

Puuttuuko sanastosta jotain tai kaipaako jokin sanaston selitys lisäselvitystä? Kerro meille tästä sähköpostilla osoitteeseen kivunhallintatalo@hus.fi

 • A

  • Aavekipu

   Amputaation eli raajan tai sen osan poiston jälkeen poisleikatulla alueella ilmenevä hermovauriotyyppinen kipu.

   Avainsanat: aavekipu, phantom-kipu, fantom-kipu

  • Aavetuntemus

   Amputaation eli raajan tai sen osan poiston jälkeen poisleikatulla alueella ilmenevä tuntemus. Voi tuntua kuin poistettu raaja tai sen osa olisi jäljellä, usein jotenkin erilaisena. Aavetuntemuksia voi olla erilaisia, kivuliaita (katso aavekipu) ja kivuttomia. ”Aaveraajaa” voi myös esimerkiksi kutittaa.

   Avainsanat: aavetuntemus, aavekipu, phantom-tuntemus, fantom-tuntemus

  • Akupunktio

   Akupunktio on hoitomenetelmä, jossa työnnetään ihoon neuloja tiettyihin määräkohtiin yleensä kivunlievittämiseksi tai lihasjännityksen lievittämiseksi.

   Avainsanat: akupunktuuri, akupunktioneula

  • Akuutti kipu

   Akuutti kipu on yleinen oire erilaisten vammojen ja leikkausten jälkeen.

   Avainsanat: Äkillinen kipu

  • Allergia

   Elimistön puolustusjärjestelmän herkistymisen aiheuttama voimistunut ja muuttunut tapa reagoida elimistölle vieraisiin aineisiin, esimerkiksi tietyille ruoka-aineille, lääkkeille tai siitepölyille.

   Avainsanat: Allerginen reaktio, yliherkkyys, yliherkkyysreaktio

  • Allodynia

   Tilanne, jossa tavallinen kivuton ärsyke, kuten kosketus, tuntuu kivuliaalta.

   Allodyniaa voi esiintyä hermovauriokivun ja CRPS:n yhteydessä. Neuropaattisen kivun lisäksi allodyniaa saattaa esiintyä myös kudosten vaurioituessa. Tästä esimerkkinä on auringon polttama iho, jolla jo kevyt kosketus tai lieväkin löylyn lämpö tuntuu kivuliaalta. Tällaisessa tilanteessa ihon parantumisen myötä allodyniakin häviää.

  • Anestesiologia, anestesiologi

   Anestesiologia on lääketieteen erikoisala, jonka piiriin kuuluvat potilaan nukuttaminen ja puuduttaminen leikkauksia varten sekä elintoimintojen valvonta ja ylläpitäminen leikkauksen aikana, tehohoito, ensihoito ja kivun hoito.

   Anestesiologi on nukuttamiseen, puuduttamiseen, tehohoitoon ja kivun hoitoon erikoistunut lääkäri.

   Avainsanat: anestesiologia, nukutus, puudutus, anestesiologi, anestesialääkäri

  • Annostelureitit

   Kipulääkkeitä voidaan annostella useita eri annostelureittejä riippuen tilanteesta ja lääkeaineen ominaisuuksista.

   Suun kautta (po, per os, oraalinen): tavallisin tapa annostella lääkkeitä. Lääke niellään ja se imeytyy maha-suolikanavasta verenkiertoon ja kulkeutuu sitten verenkierron mukana vaikutuspaikkaansa. Erilaisia suun kautta käytettäviä annostelumuotoja ovat mm tabletti, kapseli sekä suun kautta annosteltavat liuosmaiset lääkkeet.

   Laskimonsisäisesti (iv, intravenoosisesti): Lääke annostellaan kerta-annoksina tai jatkuvana infuusiona suoraan laskimoon ja se kulkeutuu verenkierron mukana vaikutuspaikkaansa. Laskimonsisäinen annostelu on vaikutukseltaan nopein tapa annostella lääkkeitä. Laskimonsisäistä annostelua voidaan käyttää vain valvotuissa sairaalaolosuhteissa. Katso myös laskimoinfuusio.

   Lihaksensisäisesti (im, intramuskulaarisesti): Lääke annetaan pistoksena lihakseen, josta se imeytyy verenkiertoon ja kulkeutuu edelleen vaikutuspaikkaansa. Lihaksensisäistä annostelua käytetään silloin kun lääkkeen ottaminen suun kautta ei ole mahdollista. Lihaksensisäistä annostelua voidaan käyttää vain valvotuissa sairaalaolosuhteissa.

   Limakalvon kautta (transmukosaalinen): Lääke imeytyy limakalvolta suoraan verenkiertoon ja kulkeutuu verenkierron mukana vaikutuspaikkaansa. Tällaisia ovat mm suussa tai kielen alla sulavat tabletit (resoribletit) sekä suuontelon tai nenän limakalvoille annosteltavat lääkesuihkeet. Lääkkeitä voidaan myös annostella limakalvon pinnalle paikallisen vaikutuksen saamiseksi. Tällaiset valmisteet ovat yleensä voiteita tai geelejä.

   Ihon kautta voidaan annostella erilaisia kipulääkkeitä voiteina tai geeleinä, tai erikoisvalmisteisen lääkekalvon avulla. Osa iholle annostelluista lääkkeistä vaikuttaa paikallisesti ihossa kuten puudutusvoiteet sekä puudutusainetta tai kapsaisiinia sisältävät lääkekalvot. Osa iholle annosteluista lääkkeistä imeytyy ihon ja sen alla olevien kudosten kautta verenkiertoon ja kulkee edelleen verenkierron mukana vaikutuspaikkaansa. Tällaisia ovat vahvoja kipulääkkeitä (fentanyyli ja buprenorfiini) sisältävät lääkekalvot. Tulehduskipulääkkeitä sisältävät geelit vaikuttavat ihon alla olevissa kudoksissa lähellä annostelupaikkaa.

   Ihon alle (sc subkutaanisesti): Ihon alaista annostelureittiä käytettäessä ihon alle pistetään pieni ohut kanyyli, yleensä rintakehän yläosaan ja tämän kanyylin kautta annostellaan lääkeainetta tai lääkeseosta jatkuvana infuusiona. Kanyylin kautta voidaan antaa myös kerta-annoksia lääkettä. Ihonalainen annostelu on lähinnä käytössä saattohoidossa kun potilas ei kykene ottamaan lääkkeitä suun kautta. Lääke imeytyy ihon alta verenkiertoon ja verenkierron mukana vaikutuspaikkaansa.

   Peräsuolen kautta voidaan annostella lääkkeitä silloin kun suun kautta ottaminen ei syystä tai toisesta onnistu, esimerkiksi pahoinvoinnin takia. Pikkuvauvoille annostellaan usein kipulääkettä peräpuikkoina.

   Avainsanat: oraalinen, laskimonsisäinen, intravenoosi, intramuskulaarinen, transmukosaalinen, tansdermaalinen, ihonalainen, subkutaaninen

  • APS

   Leikkauksen jälkeisen akuutin hoitoon perehtynyt työryhmä, johon yleensä kuuluu anestesialääkäri (APS-lääkäri) ja akuutin kivun hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja eli APS-hoitaja. APS-työryhmä osallistuu potilaiden leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon vuodeosaston henkilönkunnan apuna ja tukena.

   Avainsanat: Acute pain service, akuutin kivun työryhmä

 • C

  • CPSP

   CPSP lyhenne tulee sanoista central postroke pain. Sillä tarkoitetaan aivoinfarktin seurauksena kehittyvää kehon toisen puolen hermovauriotyyppistä kiputilaa.

   Avainsanat: Aivoinfarkti

  • CRPS

   CRPS (complex regional pain syndrome) eli monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä.

   CRPS on oireyhtymä, jossa vamman tai sairauden laukaisemana kehittyy kipu, tuntomuutoksia, ihon värin, lämpötilan ja hikoilun muutoksia ja lihasten toiminnan häiriö.

 • D

  • Dysestesia

   Tavallisen ärsykkeen kuten kevyen kosketuksen aiheuttama epämiellyttävä tuntemus. Voi esiintyä hermovauriokivun ja CRPS:n yhteydessä.

 • E

  • Epiduraalipuudutus

   Epiduraalipuudutusta varten puudutetaan ensin iho ja sen alla olevat kudokset. Ohuen neulan kautta pujotetaan epiduraalitilaan ohut katetri, jonka kautta puuduteaine annostellaan epiduraalitilaan.

   Epiduraalipuudutusta käytetään usein esimerkiksi synnytyskivun hoidossa sekä leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa. Tällä puudutuksella saadaan aikaan vyöhykemäinen puudutusalue kehon tai alaraajojen alueelle.

   Epiduraalipuudutus voidaan tehdä ns. kertapuudutuksena neulan kautta puudutusaine ruiskuttaen, jolloin puudutus kestää puudutusaineen vaikutusajan verran. Toinen vaihtoehto on laittaa epiduraalitilaan ohut taipuisa letku, jonka kautta puudutusaineseosta annostellaan jatkuvana infuusiona.

   Avainsanat: epiduraalipuudutus, epiduraalitila

  • Epiduraalitila

   Epiduraalitila on selkärangassa selkäydintä ympäröivän kovakalvon (dura) ja selkänikaman seinämän väliin jäävä tila, jonka kautta kulkevat selkäytimestä haarautuvat hermot. Hermojen lisäksi epiduraalitilassa on rasvakudosta ja verisuonia.

   Avainsanat: kovakalvon alainen tila, periduraalitila

 • F

  • Fibromyalgia

   Oireyhtymä, jonka oireisiin kuuluu kipuja eri puolilla kehoa, väsymystä ja muita oireita. Fibromyalgian perussyy on tuntematon.

  • Fysiatri

   Fysiatria on kuntoutukseen sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tutkimukseen ja hoitoon keskittynyt lääketieteen erikoisala.

   Fysiatri on tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja kuntoutuksen asioihin erikoistunut lääkäri

   Avainsanat: fysiatria

  • Fysioterapia

   Fysioterapialla lievitetään kipua, parannetaan liikkumista sekä lisätään toimintakykyä ohjaamalla liikeharjoittelua ja liikkumista. Fysioterapiaa hyödynnetään esimerkiksi leikkausten jälkihoidossa, sairauksista toipumisessa ja pitkäaikaisen kivun hoidossa.

   Avainsanat: fysioterapia, liikeharjoittelu, liikunta

 • H

  • Hermokipu

   Hermon tai hermoston osan vaurion aiheuttama kiputila. Ilmenee kyseisen hermon hermottamalla kehon alueella. Hermovauriokipu voi tuntua myös kauempana vauriopaikasta. Esimerkiksi selän välilevypullistuman aiheuttaman hermojuurivaurion kipu tuntuu kyseisen hermojuuren hermotusalueella alaraajassa.

   Avainsanat: hermovauriokipu, neuropaattinen kipu

  • Hermosto

   Hermosto

   Hermosto on keskushermoston ja ääreishermoston muodostama kokonaisuus, joka välittää tietoa ympäristöstä ja elimistöstä sekä säätelee koko elimistö toimintaa ja elinjärjestelmiä.

   Tuntohermosto välittää ääreiskudoksista erilaisia tuntoaistimuksia (esim kosketus, lämpö, kylmä, kipu). Liikehermosto ohjaa lihasten toimintaa.

   Hermojuuri

   Hermojuuri on lähinnä keskushermostoa sijaitseva ääreishermon alkuosa, josta alkaa varsinainen hermo.

   Hermopunos eli plexus

   ​Hermopunos eli plexus on haarautuvien ja toisiinsa liittyvien hermosyykimppujen muodostama verkkomainen rakenne. Hermopunoksesta lähtevät yksittäiset hermot. Hermopunoksia ovat hartiapunos ja lannepunos.

   Hermo

   ​Hermo on hermosyistä ja sidekudoksesta koostuva nuoramainen rakenne, joka välittää viestejä ääreiskudoksista keskushermostoon ja päinvastoin. Liikehermot ohjaavat lihasten toiminta. Tuntohermot välittävät tietoa iholta ja muista kudoksista aivoihin.

   Avainsanat: hermosto, hermopunos, hermojuuri, hermopunos, hermo, plexus, pleksus

  • Hyperalgesia

   Herkistyminen kivuliaalle ärsykkeelle, esimerkiksi terävä neulanpisto tuntuu tavallista kivuliaammalta. Voi esiintyä hermovauriokivun ja CRPS:n yhteydessä.

  • Hypnoterapia

   Hypoterapia tarkoittaa psykoterapeuttista työskentelyä, jossa hyödynnetään hypnoosia.

   Hypnoosi on terapeutin ohjauksella aikaansaatu tila, johon liittyy havainto- ja muistitoimintojen ja mielialan muutoksia sekä taipumus toimia annettujen ehdotusten mukaisesti.

   Avainsanat: hypnoterapia, hypnoosi

  • Hypoesthesia

   Heikentynyt tuntoherkkyys. Tavallinen kosketus, kylmä tai kuuma tuntuu iholla tavalista heikompana. Voi esiintyä hermovaurion ja CRPS:n yhteydessä.

 • J

  • Johtopuudutus

   Johtopuudutus on puudutusmenetelmä, jossa puudutetta ruiskutetaan lähelle yksittäistä hermoa tai hermopunosta. Voidaan käyttää anestesiamuotona leikkauksen yhteydessä tai leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon.

   Esimerkkejä johtopuudutuksista: femoralispuudutus eli reisihermon puudutus, popliteapuudutus eli lonkkahermon puudutus polvitaipeen tasolla, interkostaalipuudutus eli kylkivälihermon puudutus

 • K

  • Katastrofointi

   Katastrofoinnilla tarkoitetaan korostuneen negatiivisia ajatuksia tai uskomuksia, joita kipu tai jo sen ennakointi herättää. Esimerkkejä näistä voivat olla ”kipu ei helpota koskaan”, ”kipu vain pahenee” tai ”en voi lievittää kipua mitenkään”. Katastrofoinnin on useiden tutkimusten perusteella ajateltu voivan voimistaa kipua tai kivun aiheuttamaa kuormittuneisuutta.

   Avainsanat: ajatukset, tunteet, psyykkinen kuormitus

  • Katetri

   Taipuisa putki tai letku, jonka avulla johdetaan nesteitä kehoon tai ulos kehosta. Keskuslaskimokatetrin kautta voidaan antaa nesteitä ja lääkkeitä kehon suuriin laskimoihin. Virtsakatetrilla johdetaan virtsa ulos virtsarakosta.

   Avainsanat: katetri, keskuslaskimokateri, virtsakatetri

  • Keliaka-puudutus

   Ylävatsalla sijaitsevan hermosolmukkeen puudutus. Puudutuksen avulla voidaan lievittää vaikeita ylävatsan alueen, erityisesti haimasyöpään liittyviä kipuja.

   Avainsanat: keliaka-puudutus, Coeliaca-puudutus

  • Kipulääke

   Yleisnimitys lääkkeille, joita käytetään erilaisten kiputilojen hoitoon. Lääkkeillä on erilaiset ominaisuudet, annostukset, vaikutusmekanismit sekä käyttöaiheet.

   Avainsanat: opioidi, tulehduskipulääke, parasetamoli, neuropaattisen kivun lääkkeet, analgeetti

  • Kivun arviointi

   Kivun voimakkuutta voidaan arvioida erilaisilla kipumittareilla. Yleisimmin käytetään seuraavia:

   NRS (numeric rating scale)

   NRS on mittari, jossa kipua arvioidaan numeroin. Ei kipua on 0 ja pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu 10

   VAS (visual analoque scale)

   VAS on kipujana, jonka vasen pääty kuvaa kivuttomuutta ja oikea pahinta mahdollista kipua.

   VRS (verbal rating scale)

   VRS​ on sanallinen asteikko: ei kipua – lievä kipu – kohtalainen kipu – kova kipu – sietämätön kipu.

   Avainsanat: arviointi, mittaaminen, VAS, kipujana, kipukiila, NRS, VRS

  • Konsultaatio

   Potilaan hoitoon liittyvä neuvon kysyminen ja vastaaminen tai neuvottelu ammattihenkilöiden kesken.

  • Krooninen kipu

   Kroonista kipua kutsutaan myös pitkäkestoiseksi tai pitkäaikaiseksi kivuksi. Katso lisätietoa lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen kivun erosta Kivunhallintatalosta sivulta

   Avainsanat: pitkäaikainen kipu, pitkäkestoinen kipu

  • Kudosvauriokipu

   Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu. Ihon, lihasten, luiden, limakalvojen vamman, sairauden tai leikkauksen aiheuttama kipu. Monet arkipäivän tavalliset kivut kuten mustelmat ja nyrjähdykset ovat kudosvauriotyyppistä kipua.

   Avainsanat: kudosvauriokipu, nosiseptiivinen kipu

 • L

  • Laskimoinfuusio

   Laskimokanyyli on ohut johtoputki, joka asetetaan yleensä yläraajan laskimoon lääkkeenantoa tai infuusiota varten.

   Laskimoinfuusio on nesteen, lääkkeen tai lääkeseoksen siirto kanyylin ja siihen liitetyn letkun kautta laskimoon. Kipulääkeinfuusiossa on yksi tai useampia lääkeaineita ja ne annostellaan jatkuvana infuusiona laskimoon. Käytetään esimerkiksi leikkauksen aikana ja tehohoidossa.

   Avainsanat: tiputus, tippa, tippaneula, infuusio, nesteensiirto, kanyyli, laskimokanyyli, iv-kanyyli

  • LIA-puudutus

   LIA-puudutus (local infiltration analgesia) on puudutusmenetelmä, jossa kirurgi ruiskuttaa leikkausalueen kudoksiin puudutteen ja tulehduskipulääkkeen seosta polven tekonivelleikkauksen jälkeisen kivun hoitoon. Leikkausalueelle voidaan myös laittaa katetri, jonka kautta voidaan puudutus toistaa leikkauksen jälkeen.

   Avainsanat: puudutus

  • Läpilyöntikipu

   Syöpäkivun äkillinen lyhytaikainen voimistuminen, joka liittyy liikkumiseen, yskimiseen tai ponnisteluun tai ilmaantuu itsekseen. Läpilyöntikivun hoitoon määrätään lyhytvaikutteinen läpilyöntikipulääke, joka useimmiten on vahva morfiinin tyyppinen kipulääke.

  • Lääkkeetön kivunhoito

   Lääkkeettömiin kivunlievitysmenetelmiin kuuluvat esimerkiksi lämmön ja kylmän käyttäminen kivun lievitykseen, TNS-hoito, liikehoito, peiliterapia, erilaiset rentoutusmenetelmät ja tietoisuustaidot.

  • Lääkkeiden yhteisvaikutus

   Kahden tai useamman samanaikaisesti lääkkeen yhdessä tuottama vaikutus. Yhteisvaikutus voi ilmetä lääkkeen tehon tai haittavaikutusten muuttumisena.

   Yhteisvaikutus voi olla hyödyllinen, jolloin lääkkeiden teho paranee. Yhteisvaikutus voi olla myös haitallinen, jolloin lääkkeen vaikutus muuttuu niin, että siitä aiheutuu haittavaikutuksia.

 • M

  • Mindfulness

   Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan huomion suuntaamista tiettyyn kohteeseen tarkoituksellisesti, tässä hetkessä ja arvostelematta. Asiat laitetaan merkille juuri sellaisina kuin ne ovat, tuomitsematta ja arvottamatta.

   Avainsanat: tietoisuustaidot, tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo

  • Myofaskiaalinen

   Myofaskiaalinen tarkoittaa lihaksen (sidekudos)kalvoon liittyvää.

   Myofaskiaalinen kipu, faskiakipu on lihaksen sidekudoskalvon kiputila.

   Myofaskiaalinen oireyhtymä on pitkäaikainen vaihteleva tukikudosten kiputila, jolle ovat ominaisia erityisesti liipaisinpisteiden kipu ja kireiden lihasjuosteiden aristus.

   Avainsanat: myofaskiaalinen kipu, faskiakipu, myofaskiaalinen oireyhtymä

 • N

  • Neurologi

   Neurologia on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja hoitaa keskus- ja ääreishermoston sairauksia.

   Neurologi on näiden sairauksien hoitoon erikoistunut lääkäri.

   Avainsanat: neurologia

 • O

  • Opioidi

   Vahva keskushermoston kautta vaikuttava morfiinin-kaltainen kipulääke. Opioideja käytetään kohtalaisen ja voimakkaan akuutin ja syöpäkivun hoitoon. Eri opioideilla on samanlaiset perusvaikutukset. Opioidien ominaisuudet, valmistemuodot ja käyttöaiheet vaihtelevat. Esimerkkejä kivun hoitoon käytettävistä opioideista: morfiini, oksikodoni, fentanyyli, metadoni, hydromorfoni, kodeiini, tramadoli, bupreorfiini.

   Avainsanat: opioidi, opiaatti, morfiinijohdokset, vahva opioidi, heikko opioidi, morfiini

 • P

  • Paikallispuudutus

   Puudutusmenetelmä, jolla saadaan aikaan pienehkön kehonosan tai pinnalisen iho- tai limakalvoalueen paikallinen tunnottomuus. Käytetään ihon ja ihonalaiskudosten pienten toimenpiteiden kivunlievityksessä.

  • Palliatiivinen hoito

   Syöpäpotilaan tai muusta etenevästä, parantumattomasta sairaudesta kärsivän potilaan oireita lievittävä hoito.

   Avainsanat: oireenmukainen hoito, oirehoito

  • Palliatiivinen sedaatio

   Lääkkeillä aiheutettu tietoisuuden laskeminen, jolla lievitetään kuolemaa lähestyvän potilaan sietämättömiä oireita silloin kun ne eivät ole millään muilla keinoin hallittavissa. Tällaisia oireita voivat olla hengenahdistus, kipu, sekavuus, tuskaisuus. Eri asia kuin eutanasia.

  • Parasetamoli

   Lääkeaine, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta, mutta ei lievitä tulehdusta. Mukana myös lääkevalmisteessa, joka sisältää parasetamolia ja kodeiinia.

   Avainsanat: parasetamoli

  • Parestesia

   Poikkeava tuntoaistimus, voi syntyä itsestään tai ärsykkeen tuottamana. Parestesioita voi olla erilaisia. Niitä voi esiintyä hermovauriokivun ja CRPS:n yhteydessä.

   Arkipäivän esimerkki parestesioista on puutumisen ja pistelyn tunteet, jos istuu liian pitkään jalan päällä ja alkaa tuntua kihelmöivää tuntemusta kuin ”kuin muurahaiset kävelisivät jalassa”.

  • PCA-kipulääkeannostelija

   Potilaan itse säätelemä kivun hoito erityisellä PCA-laitteella. PCA-laitteella potilas voi painikkeesta painamalla annostella kipulääkettä suoraan laskimoon. PCA-laite yhdistetään laskimoinfuusioon. Vain potilas saa painaa laitteen nappia.

   Avainsanat: PCA, Patient Controlled Analgesia, PCA-menetelmä

  • Peiliterapia

   Peiliterapia on kuntoutuksen menetelmä, jossa peilin avulla tehtävien ylä- tai alaraajan liikkeiden avulla saadaan aivot luulemaan, että kipeä raaja on terve ja liikkuu normaalisti. Peiliterapia korjaa tunto- ja liikeaivokuoren muutoksia ja siten lievittää kipua ja parantaa raajan toimintaa.

  • Perintötekijät

   Perimä sijaitsee kaikissa soluissamme. Geeni on yksi toiminnallinen osa perimää. Yksi geeni säätelee yhden tietyn valkuaisaineen syntymistä solussa. Valkuaisaineet saavat aikaan kaikki solun toiminnot. Geneettiset eli perinnölliset tekijät vaikuttavat esimerkiksi kivun kokemiseen ja joidenkin kipulääkkeiden tehoon elimistössä.

   Avainsanat: perimä, perintötekijät, geeni, geneettinen

  • Pleksuspuudutus

   Hermopunoksen puudutus, esimerkiksi hartiapunospuudutus. Puudutusmenetelmä, jossa puudute ruiskutetaan hermopunoksen ympärille. Puudutuksen avulla saavutetaan raajan tai kehon osan alueellinen tunnottomuus ja/tai kivuttomuus leikkausta tai leikkauksen jälkeisen kivun hoitoa varten.

  • Psykiatri

   Psykiatria on lääketieteen ala, jonka piiriin kuuluu mielenterveydenhäiriöiden ehkäiseminen, tutkiminen ja hoitaminen.

   Psykiatri on mielenterveyshäiriöiden tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut lääkäri.

   Avainsanat: psykiatria

  • Psykologi

   Psykologia on ihmisten käyttäytymistä, ajattelua ja tunne-elämää tutkiva tiede.

   Psykologi on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka tutkii käyttäytymiseen, ajatteluun ja tunne-elämään liittyviä ilmiöitä sekä hoitaa näihin liittyviä ongelmia tai häiriöitä.

   Avainsanat: psykologia

  • Puudutus

   Puuduteaine on lääke, joka lääkeaine estää hermoimpulssien syntyä ja kulkua hermoissa. Tämän seurauksena syntyy kyseisen alueen tunnottomuus ja kivuttomuus eli puudutus.

   Puuduteainetta voidaan annostella geelinä paikallisesti iholle tai limakalvoille, tai neulan avulla ruiskuttamalla ihoon tai hermojen läheisyyteen. Annostelemalla puudutetta jatkuvana infuusiona puudutuskatetrin kautta voidaan saada pitkäaikainen ns kestopuudutus.

   Erilaisia puudutuksia voidaan käyttää anestesiamuotona leikkauksen aikana tai leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon sekä synnytyskivun hoidossa.

   Avainsanat: puuduteaine, puudute, puudutus

  • Päänsärky

   Pääsärky on yleisnimitys erilaisille pään alueella esiintyville kiputiloille. Päänsärkytyyppejä on monia erilaisia. Lisää tietoa päänsäryistä löydät Terveyskylän Aivotalosta.

   Jännityspäänsärky, lihasjännityspäänsärky, tensionpääsärky on pään, niskan ja hartioiden lihasten jännittyneisyyteen liittyvä päänsärky.

   Lääkeainepäänsärky on lääkkeen yleensä pitkäaikaisen käytön aiheuttama päänsärky.

   Postspinaalipäänsärky on lannepiston (selkäydinnesteen näytteen ottamiseksi tehty toimenpide) tai spinaalipuudutuksen (eli selkäydinpuudutuksen) laittamisen seurauksena tuleva yleensä erityisesti pystyasennossa tuntuva päänsärky.

   Migreeni, hemikrania on kohtauksittainen toispuoleinen päänsärkyoireisto, jota voivat edeltää esioireet eli aura.Sarjoittainen päänsärky, klusteripäänsärky, Hortonin päänsärky, Hortonin neuralgia, on toisen silmän seutuun keskittyvä voimakas kohtausmainen päänsärky, jolle ovat ominaisia kyynelvuoto.

   Särkylääkepäänsärky on särkylääkkeiden pitkäaikaisen käytön aiheuttama päänsärky.

   Vyyhtipäänsärky on useantyyppisen päänsäryn samanaikainen ja vuoroittainen esiintyminen (lähes) päivittäin.

   Avainsanat: migreeni, särkylääkepäänsärky, jännityspäänsärky, lihasjännityspäänsärky, tensionpäänsärky, sarjoittainen päänsärky, postspinaalipäänsärky, vyyhtipäänsärky

 • R

  • Radikulopatia

   Hermojuurisairaus, esimerkiksi välilevypullistuman aiheuttama hermojuuren vaurio ja siihen liittyvät oireet

 • S

  • Saattohoito

   Kuolemaa lähestyvän potilaan oireita lievittävä hoito. Katso myös palliatiivinen hoito.

  • Sakraalipuudutus

   Puudutusmenetelmä, jossa puudute ruiskutetaan häntäluun yläpuolelta, ristiluussa olevan kanavan kautta epiduraalitilaan. Tällä saadaan aikaan paikallisesti rajattu puudutus, jota käytetään esimerkiksi virtsateihin tai peräaukkoon kohdistuvissa toimenpiteissä.

  • Sedaatio

   Rauhoittava lääkitys, jota käytetään esimerkiksi erilaisissa puudutuksessa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä rentouttamaan potilas. Sedaatiota käytetään myös erilaisten epämukavien tai lievästi kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä helpottamaan toimenpidettä.

  • Sentraalinen kipu

   Aivoinfarktin seurauksena kehittyvä hermovauriotyyppinen kipu, joka tuntuu kehon toisella puolella ylä- ja/tai alaraajassa.

   Avainsanat: Aivoinfarkti

  • Spinaalipuudutus

   Selkäydinpuudutus eli spinaalipuudutus on puudutusmenetelmä, jossa puuduteaine ruiskutetaan selkäydinnestetilaan ohuen neulan kautta. Puudutusneula ohjataan selän puolelta nikamien välistä spinaalitilaan.

   Spinaalipuudutusta käytetään alavatsan ja alaraajojen alueen leikkausten yhteydessä leikkaukseen tarvittavan kivuttomuuden saavuttamiksi. Spinaalipuudutusta käytetään myös synnytyskivun hoitoon.

   Avainsanat: spinaalipuudutus, spinaali, spinaalitila, selkäydinpuudutus

  • Spinaalitila

   Spinaalitila eli selkäydinnestetila on selkärangan sisällä oleva tiukan kalvon sisään jäävä tila, jossa sijaitsee selkäydin ja siitä lähtevien hermojuurten tyviosat.

   Avainsanat: selkäydinnestetila

  • Syöpäkipu

   Syöpäsairauteen tai sen hoitoihin liittyvä kipu

 • T

  • Takajuostestimulaatio

   Takajuostestimulaattori on laite, joka tuottaa selkäytimen alueelle heikkoa sähköärsykettä.. Hoitoon perehtynyt neurokirurgi tai anestesialääkäri asettaa ohuet johdot epiduraalitilaan. Itse laite sijoitetaan ihon alle vartalon etupuolelle.

   Takajuostestimulaation käyttöaiheita ovat mm. muulle hoidolle reagoimaton hermovauriokipu tai CRPS.

   Avainsanat: stimulaattori, epiduraalistimulaattori, selkäydinstimulaattori, epiduraalitila

  • TNS-hoito

   Iholle liimattavien elektroditarrojen kautta annettava sähköstimulaatiohoito.

   Avainsanat: TNS, TENS, sähkökipuhoito

  • Trigeminus-hermo

   Kolmoishermo eli trigeminus-hermo on kasvojen aluetta hermottava hermo, jolla on kolme päähaaraa: otsan alue, posken alue ja alaleuan alue.

   Kolmoishermosärky eli trigeminusneuralgia on kohtauksittainen erittäin kova kipu kolmoishermon hermotusalueella kasvoissa

   Avainsanat: kolmoishermo, kolmoishermosärky, trigeminusneuralgia

  • Tulehduskipulääke

   Lääkeaine, jolla on tulehdusta rauhoittava, kipua lievittävä ja kuumetta alentava vaikutus. Lääkeaineryhmään kuuluu useita erilaisia lääkkeitä, joista kuitenkin voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan.

   Tulehduskipulääkkeitä ovat esimerkiksi ibuprofeeni, ketoprofeeni ja diklofenaakki. Koksibi on uuden sukupolven tulehduskipulääke, jonka vatsaa ärsyttävä vaikutus on perinteisiä valmisteita vähäisempi eikä se lisää verenvuotoriskiä. Koksibin tuottaman kivun lievitys on samankaltainen perinteisten tulehduskipulääkkeiden kanssa.

   Avainsanat: tulehduskipulääke, NSAID, NSAID-lääke, koksibi

 • V

  • Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet

   Joukko erilaisia lääkeaineita, jotka estävät normaalia veren hyytymistä. Lääkkeitä käytetään estämään ja/tai hoitamaan erilaisia verisuonitukoksia. Näillä lääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia kipulääkkeiden kanssa tai ne voivat olla este osalle puudutuksia.

   Avainsanat: verenohennuslääke, varfariini, Marevan, hepariini, LMWH, verihiutaleiden estäjät

  • Viskeraalinen kipu

   Sisäelinperäinen kipu. Esimerkiksi sappi- tai virtsateistä tuleva kipu.

  • Vyöruusu

   Vyöruusu (herpes zoster) on vesirokkoviruksen aiheuttama ihon paikallinen tulehdus. Vyöruusu esiintyy yleensä yhden, joskus harvemmin kahden tai kolmen vierekkäisen hermon hermottamalla alueella. Vyöruusuun kuuluu voimakas kipu ja rakkulainen ihottuma.

   Postherpeettinen neuralgia on vyöruusun jälkeen jäävä pitkäaikainen hermovauriotyyppinen kiputila vyöruusun vaurioittaman hermon ihoalueella.

   Avainsanat: vyöruusu, herpes zoster, postherpeettinen neuralgia

Päivitetty 14.9.2017