Siirry sivun sisältöön

Kipulääkeannostelija

Kipulääkeannostelijan avulla potilas voi itse säädellä kivunlievitystään nappia painamalla. Lääkeannostelija on turvallinen, helppokäyttöinen ja kulkee potilaan mukana hänen olalla.

Lääkeaineannostelija

PCA-kipulääkeannostelija on pieni, kannettava laite, jonka säiliö sisältää opioidia. Laite yhdistetään letkulla laskimokanyyliin.Laite annostelee kipulääkkeen suoraan laskimoon, kun potilas painaa laitteen painiketta.

Lääkäri suunnittelee potilaalle sopivan kipulääkeannosteluohjelman, eli kerta-annoksen suuruuden ja sen kuinka usein lääkettä on mahdollista saada laitteesta. Sairaanhoitajat valvovat, että lääkitys laitteen avulla sujuu hyvin ja voivat tarvittaessa muuttaa annostelua.

Laite on turvallinen ja potilas opetetaan käyttämään sitä ennen leikkausta.

Kirjainyhdistelmä PCA tulee annostelijan englanninkielisestä nimestä (Patient Controlled Analgesia).

Miten PCA-kipulääkeannostelijaa käytetään?

Potilas saa lääkettä kipulääkeannostelijan painiketta painamalla. Liiallinen kipulääkkeen käyttö on estetty annosrajoilla ja laitteen lukituksella. Turvallisuuden vuoksi laitteessa on myös erilaisia hälytyksiä.

Ainoastaan potilas saa painaa lääkeannostelijan painiketta, eivät esimerkiksi ystävät tai omaiset.

Mitä hyötyä on PCA-menetelmästä?

PCA-annostelijalla potilas voi annostella kipulääkitystään juuri oman tarpeensa mukaan. Menetelmä antaa potilaalle mahdollisuuden säätää lääkityksensä määrää. Lääkkeen annostelu laitteella on turvallista ja sen avulla lääkkeen saa heti kun sitä tarvitsee.

Mitä haittaa menetelmästä on?

Oikein käytettynä PCA-menetelmä on varsin tehokas ja turvallinen kivunhoitomenetelmä. Siinä käytetty kipulääke, opioidi, voi kuitenkin aiheuttaa väsymystä, kutinaa, pahoinvointia ja oksentelua.

Ongelmia voi tulla myös iäkkäälle, huonomuistiselle potilaalle, joka ei omaksu PCA-laitteen käyttöä.

Laitteen käyttö vaatii sen kiinnittämisen potilaan laskimokanyyliin letkulla. Yleensä laskimokanyyli on kädessä mikä voi rajoittaa käden käyttöä.